Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

De Leescoalitie

De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat inmiddels uit Stichting Lezen (voorzitter), de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de bibliotheken (de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging van Openbare Bibliotheken) en het Nederlands Letterenfonds.. Deze landelijke spelers op het gebied van leesbevordering bundelen de komende jaren hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. 

In 2013 was het thema voorlezen, in het Jaar van het Voorlezen. In 2014 en 2015 richtte de Leescoalitie zich op vaders, via Vaders Voor Lezen en in 2016 vierde de Leescoalitie het boek, tijdens 2016 Jaar van het Boek.
In september 2017 werd de nieuwe campagne van de Leescoalitie gelanceerd met als titel Lees met andermans ogen.

Gezamenlijke aanpak

Bij de start van de Leescoalitie in november 2012 benadrukte Prinses Laurentien van Stichting Lezen en Schrijven het belang van een gezamenlijke aanpak. Lezen verrijkt en opent deuren, zowel letterlijk als figuurlijk. Het is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom wil de Leescoalitie zoveel mogelijk mensen bereiken en stimuleren om te lezen en voor te lezen. De vijf organisaties werken hier zowel individueel – in hun bestaande campagnes – als gezamenlijk aan.

Lees verder op de site van de Leescoalitie