Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Bijzonder Hoogleraren

Namens Stichting Lezen zijn twee bijzonder hoogleraren werkzaam.
De heer prof. dr. R. van Steensel bekleedt de leerstoel Leesgedrag aan de Vrije Universiteit. Hij volgt daarmee de heer D. Schram op.
Mevrouw prof. dr. E. Segers is in maart 2017 aan de Universiteit Twente aangesteld als bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media. Zij zullen de komende jaren hun kennis en kunde inzetten om het netwerk van onderzoekers uit te breiden, om onderzoek te initiëren en te begeleiden, en als klankbord voor het bureau optreden.

Oratie prof. dr. Eliane Segers

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? Om dat te onderzoeken heeft Stichting Lezen het initiatief genomen tot de instelling van een bijzondere leerstoel Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente. Op 9 maart 2017 heeft prof. dr. Eliane Segers haar oratie uitgesproken: ‘Lezen en digitale media: een perspectief op onderwijs’. De schriftelijke versie van Segers' voordracht kunt u hier downloaden.