Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Programma in het kort

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: dichter, columnist en voordrachtskunstenaar Ellen Deckwitz

09.30 uur Inloop
10.00 uur Opening
   Gerlien van Dalen/ directeur Stichting Lezen
10.10 uur Leesbevordering: goede bedoelingen, slechte uitkomsten?
   Arnon Grunberg
10.45 uur Via creatief schrijven naar verhaalwijsheid
   Emy Koopman
11.15 uur Pauze
11.45 uur Fotograaf zonder camera
  Frank Schallmaier
12.15 uur Inhuldiging nieuwe Kinderboekenambassadeur
12.45 uur Lunch en informatiemarkt
13.45 uur Deelsessieronde 1. Inhoudelijke workshops
14.45 uur Deelsessieronde 2. Aan de slag met auteurs
15.45 uur Een draak van een verhaal
  Slotwoord door Eric Borrias