Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Over de sprekers

Hieronder in alfabetische volgorde informatie over de diverse sprekers.

Eric Borrias

Eric Borrias (Utrecht 1954) wist als jongen van acht al dat hij toneelspeler wilde worden. Regisseur Gerard Evers en dramadocente Loekie Wieringa waren van grote invloed op zijn carrière die hem bracht van het vertellerscollectief oRare tot hoogtepunten als het project Binnen de Poorten, een voorstelling over de Holocaust, gespeeld door zestig spelers en een orkest. Sinds 2002 maakt Borrias met name voorstellingen die een bewerking zijn van klassieke kinderboeken, zoals De Scheepsjongens van Bontekoe en Reis om de wereld in 80 dagen. In 2009 vierde hij zijn 20-jarig verteljubileum met ERIK of het klein insectenboek. Zijn versie van De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, leverde hem uitverkochte zalen en lovende recensies op. Borrias coacht collega-vertellers en is afstudeermentor aan een van de vertelopleidingen in Nederland. Hij is meermaals onderscheiden en werd in 2016 gekozen tot Vertelambassadeur 2016.  www.verhalenverteller.nl

Ellen Deckwitz

Ellen Deckwitz is een multitalent. Ze is onder meer bekend als dichter, columnist van NRC en De Morgen, voordrachtskunstenaar en als specialist Eurovisie Songfestival. Zij werkte samen met het Nederlands Blazers Ensemble, Spinvis en het Scapino Ballet. Ze schreef gedichten bij Game of Thrones. Ze won diverse prijzen, waaronder in 2009 het NK Poetry Slam en in 2015 de Grote Bijbelquiz. Ze schreef Zo word je een geweldige dichter, een handboek voor beginnende dichters, en een hulpboek voor lezers van poëzie: Olijven moet je leren eten.
Ellen Deckwitz is daarom voor deze Lezen Centraal de ideale dagvoorzitter.

Floor de Goede

Floor de Goede, alias Flo, (1980, Amsterdam) is een striptekenaar die bekendheid verwierf met zijn stripgedichten, een samenwerking met schrijver/dichter Edward van de Vendel. Hij studeerde in 2002 af aan het Multimedia Design College in Amsterdam, het jaar waarin ook zijn autobiografische stripboek FLO verscheen. Op doyouknowflo.nl publiceert hij dagelijks een strip.
In 2013 verscheen van zijn hand een graphic novel: Dansen op de vulkaan.

Arnon Grunberg

Arnon Grunberg behoeft als schrijver geen introductie. Zijn bibliografie is indrukwekkend, evenals zijn palmares. De dag voor Lezen Centraal voegt hij daar nog een belangrijke trofee aan toe, wanneer hij in Amsterdam de Gouden Ganzenveer in ontvangst neemt. Hij krijgt de prijs vanwege zijn grote betekenis voor het geschreven woord in Nederland.
Grunberg is ook vermaard als essayist, columnist, toneelschrijver en onderzoeker. Minder bekend is wellicht zijn werk als voorzitter voor de Stichting Hermann en Hannelore Grünberg. Een van de doelen van deze stichting is het ondersteunen van de Grunberg Academie, die trainingen voor docenten en begeleiders in de zorg ontwikkelt (www.grunbergacademie.com).

Isabelle Handschoewerker

Isabelle Handschoewerker is lector aan de Arteveldehogeschool te Gent (Opleiding Lager Onderwijs) en kunstdocent op de Kunsthumaniora te Brussel. Ze inspireert als coach en heeft een passie voor stem en woord. Als eigenzinnige theaterdocent bouwde ze twintig jaar leservaring op, waarbij het werken met kinderen en jongeren steeds voorop stond. Momenteel is ze begeesterd door het Systemisch Werk en vertaalt ze deze inzichten binnen haar eigen praktijk. https://elisabethisabelle.blogspot.be/

Jos van Hest

Jos van Hest studeerde Nederlands en theaterwetenschappen. Hij is schrijver, freelance publicist en poëziedocent. Ook vertaalt en bewerkt hij prentenboeken, zoals Een heks die in haar slaapzak kruipt (uitgeverij Holland) en Ze pesten me! (uitgeverij Kwintessens). Voor het basisonderwijs werkte hij mee aan de taalmethode Taaltijd (Wolters-Noordhoff). Hij schrijft lesbrieven bij poëzieprojecten, toneelvoorstellingen en schooltelevisieprogramma’s. Ook werkte hij mee aan Het leeshuis, een leesmethode voor de basisschool. Voor de samenstelling van de bundel FeestVerHalen ontvingen hij en zijn collega Saskia van der Valk in 1998 de Jenny Smelik Ibby-prijs.

Annet Huizing

Annet Huizing schrijft fictie en non-fictie voor kinderen. In 2015 won ze een Zilveren Griffel voor de jeugdroman Hoe ik per ongeluk een boek schreef (Lemniscaat, 2014). Het boek gaat over de 13-jarige Katinka die op schrijfles gaat bij haar overbuurvrouw Lidwien, een beroemd schrijfster. Katinka gaat schrijven over haar eigen leven. Over haar moeder die dood is, over haar vader die een nieuwe vriendin krijgt. En ze gaat schrijven over hoe ze leert schrijven van Lidwien. Wie het boek leest, krijgt zelf dus ook schrijfles. Bij het boek ontwikkelde Annet een SCHRIJFLAB voor scholen en bibliotheken. Meer hierover op www.olifantenstapelen.nl/schrijflab.

Marianne Koeman

Marianne Koeman is psycholoog en sinds 2014 verbonden aan de Stichting Hanneke en Hannelore Grünberg. Zij geeft trainingen voor de lessenserie Beter Verwoorden – Laat Je Zien. De serie heeft tot doel leerlingen te stimuleren bewust te worden van zichzelf en hun omgeving opdat zij een actieve en positieve rol kunnen spelen in het leven. Hiervoor is een aantal vaardigheden van belang. Het trainen van deze vaardigheden op een speelse manier versterkt je eigenwaarde, vermindert je angsten, vergroot het vertrouwen in je capaciteiten en vergroot de mogelijkheden die je nodig hebt om je te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen.

Erna van Koeven

Erna van Koeven studeerde Nederlands nadat ze de pabo had gedaan. Zoals de meeste studenten Nederlands wilde ze eigenlijk schrijver worden en beslist geen leraar. Toch is ze al sinds lang lerarenopleider bij de afdeling Educatie van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze begeleidt scholen, geeft lezingen en schrijft vakpublicaties over taal/leesdidactiek en jeugdliteratuur. Ze promoveerde op een proefschrift over literatuuropvattingen in het basisonderwijs. Daarnaast is ze verbonden aan het lectoraat pedagogische kwaliteit van het onderwijs en neemt deel aan de daaraan gelieerde leergemeenschap ‘verhalen en diversiteit’.

Emy Koopman

Emy Koopman is schrijver, onderzoeker en journalist. In september 2016 promoveerde zij cum laude aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift Reading Suffering, dat gaat over de effecten van literair lezen op empathie en reflectie. In diezelfde maand verscheen bij Prometheus haar debuutroman Orewoet, over de dunne grens tussen waanzin en verlangen. Orewoet werd lovend ontvangen door onder meer NRC Handelsblad, Hebban en het Dagblad van het Noorden. Tussen oktober 2016 en maart 2017 inventariseerde Emy in deeltijd voor Stichting Lezen de effecten van creatief schrijven op lezen.

Mariet Lems

Mariet Lems was consulent Kunsteducatie literatuur bij Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar en bij Kunstgebouw Zuid-Holland in Rijswijk. Naar aanleiding van haar ervaringen met creatief schrijven in het basisonderwijs en na het bestuderen van de taalmethodes, schreef ze Weten waar de woorden zijn, een methodiek creatief schrijven voor leerkrachten, pabodocenten en -studenten en schrijfdocenten. Voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit traint en coacht ze bij Kunst Centraal in Bunnik (provincie Utrecht) leerkrachten die specialist literatuur willen zijn. Voor Stichting Lezen/Leesplan schrijft ze met een team lessuggesties bij kinderboeken. Ze schreef vele jaren gedichten, liedjes en lessen voor de Kinderboekenweek.

Selma Noort

Selma Noort debuteerde in 1980 bij Uitgeverij Leopold en heeft sindsdien een indrukwekkend oeuvre opgebouwd (3 t/m 16 jaar). Naast kinderliteratuur schrijft zij op verzoek ook boekjes voor beginnende lezers en/of (meertalige) kinderen met een taalachterstand. Selma werkt als Schoolschrijver en geeft workshops op studiedagen van leerkrachten, op pabo’s, en verder aan alle groepen die zich met leesbevordering en opvoeding bezig houden. Selma’s werk is in meerdere talen vertaald en werd door Griffeljury’s bekroond met vier Vlag-en-Wimpels en twee Zilveren Griffels. Tevens werd haar novelle De zee kwam door de brievenbus bekroond met de Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek 2016. Selma Noort is actief als Schoolschrijver. Organisatie De Schoolschrijver verbindt kinderboekenschrijvers met inhoudelijke programma's aan basisscholen en stimuleert hiermee de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. De organisatie werkt vanuit een aanpak waarbij lezen en zelf schrijven, taalspel en redeneren, luisteren naar verhalen en reflectie elkaar afwisselen én versterken. Kinderboekenauteurs die als Schoolschrijver aan de slag gaan krijgen jaarlijks een training.’

Frank Schaafsma

Frank Schaafsma is projectleider ‘flankerend onderwijs’ (Nederlands, rekenen, Engels en Burgerschap) bij Deltion College Zwolle. Hij is 26 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan negen jaar als leraar in het vo en vervolgens binnen het mbo, waar hij NT2 lessen verzorgde en leraar en studieloopbaanbegeleider op het entreeonderwijs was. Hier is hij gestart met een opleidingsbreed vrij lezen-project, ondersteund met een onderzoek van Stichting Lezen en Hogeschool Windesheim.
Frank heeft in november 2015 de masteropleiding ‘professioneel meesterschap’ afgerond. Hiervoor heeft hij onderzoek gedaan naar ‘taalbewust lesgeven binnen het entreeonderwijs

Frank Schallmaier

Frank Schallmaier begon als fotograaf, maar werkt inmiddels al zeventien jaar als fotoredacteur bij de Volkskrant. Zijn specialiteit is het combineren, ordenen en rangschikken van foto’s uit verschillende bronnen, om er een nieuw verhaal mee te vertellen.
Elke twee weken verschijnt in de Volkskrant ‘de Schallmaier-index’ waarin hij overeenkomsten, patronen of details toont die hij ontdekt in de dagelijkse stroom van ruim tienduizend nieuwsfoto's. Als 'fotograaf zonder camera' verzorgde hij diverse tentoonstellingen en publicaties met zijn verzameling uit de beginjaren van de sociale media, tevens het begin van de digitale revolutie in de fotografie.

Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout werkt als leerplanontwikkelaar taal bij SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling. De thema's en projecten waar zij zich mee bezighoudt, richten zich op geïntegreerd taalonderwijs, taal in andere vakken en toetsing van taal. In 2014 promoveerde zij op het onderwerp 'De (on)begrijpelijkheid van studieteksten in het voortgezet onderwijs'.

A.L. Snijders

Snijders is een meester in het genre van het Zeer Korte Verhaal, door hem ZKV genoemd. Eind 2006 verscheen bij de bibliofiele uitgeverij AFdH de prachtig vormgegeven bundel Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk, in een oplage van vijfhonderd exemplaren. Die was binnen de kortste keren uitverkocht. ‘Zelden een boek in handen gehad waarbij inhoud en uiterlijk zo met elkaar in gesprek zijn, zo elkaars schoonheid weerspiegelen,’ vond een recensent.
A.L. Snijders, pseudoniem van Peter Müller (1937), studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gaf les aan verschillende scholen en opleidingen. De laatste twaalf jaar tot zijn pensioen was hij docent Nederlands aan de Politie Opleidingsschool in Lochem. Hij publiceerde onder meer in literaire tijdschriften als Raster en De Tweede Ronde. Daarnaast was hij columnist voor Het Parool en – kort – voor de Volkskrant en enkele regionale kranten. Hij is nu columnist voor de VPRO-gids. Ook werkte hij mee aan radioprogramma’s van de VPRO.
In 2010 ontving hij de Constantijn Huygens-prijs voor zijn oeuvre.

Eva Vriend

Eva Vriend groeide op als boerendochter in de Noordoostpolder. Als kind wilde ze de boerderij van haar vader overnemen, maar ze werd historica en journalist. In 2013 publiceerde zij de bestseller Het nieuwe land, over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Haar tweede boek verscheen januari 2016: De helpende hand. De verborgen geschiedenis van de gezinszorg.
Als ze niet aan een boek werkt, verricht ze freelance journalistieke klussen. Ze geeft lezingen, verzorgt workshops en doceert aan de Opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Caroline Wisse-Weldam

Caroline Wisse- Weldam werkt als docente Nederlands in het vmbo, schrijft mee aan de nieuwste lesmethode PLOT26 en is een echte leesbevorderaar. Zij werkt onder andere samen met Stichting Lezen, Passionate Bulkboek, CED-groep en Taal doet meer. Zij geeft lezingen en workshops over onder andere geïntegreerd onderwijs en leesbevordering en heeft een blog op didactiefonline.nl en leesplein.nl.