Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Op verhaal komen

Het was een mooie dag. Zie ook het fotoverslag op onze facebookpagina.

 

Over schrijven, lezen en verbeelden

Inspirerend en informatief congres over de laatste trends en ontwikkelingen in het denken over leesbevordering

Lezen Centraal 5 april 2017
TivoliVredenburg Utrecht

Presentatie: Ellen Deckwitz

Verhalen zijn zo oud als de mensheid. Ze brengen verzonnen en echte gebeurtenissen over die de toehoorder, lezer of kijker vermaken, informeren en aanzetten tot denken. Verhalen komen tot ons via beeld, geluid, tekst, muziek of combinaties daarvan. Verhalen zijn onontkoombaar. Ze zijn overal en we vertellen ze zelf, dag in dag uit. Ieder mens is een vat vol verhalen. Een Afrikaans spreekwoord luidt: als er een mens sterft, brandt er een bibliotheek af.

Lezen Centraal 2017 duikt in het verhaal. We gaan op zoek naar de creatieve middelen die verhalenmakers inzetten om de lezer, luisteraar of kijker ontroerd, ontzet, verheugd, verward of verrijkt achter te laten. Wie verhalen tot zich neemt, benut zijn verbeeldingskracht en leert zodoende de verhalen van een ander beter te begrijpen en waarderen. Bovendien kan kennismaking met het creatieve maakproces meehelpen het verhaalbegrip te vergroten. Belangrijk voor uzelf, maar ook voor de kinderen en jongeren met wie u werkt.

Voor wie

Medewerkers in de kinderopvang, leraren (po t/m hbo), beleidsmakers, bibliotheekprofessionals, onderzoekers en andere geïnteresseerden in leesbevordering.

Lezen Centraal is voor 6 RU gevalideerd door het Register Leraar.nl.