Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lessuggesties en Lesideeën

Over kritisch leren denken en het opdoen van inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs


Op 28 oktober start het negende seizoen van De Weddenschap, de leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen. De leescoaches zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Loiza Lamers, Gerson Main en Sarah-Jane zullen eind oktober de landelijke aftrappen verzorgen.

Begin oktober start het grootste kinderboekenfeest van het jaar weer: de Kinderboekenweek. Op Leesplan.nl staan lessuggesties bij boeken die bekroond zijn met een Zilveren Griffel of Vlag & Wimpel en bij voorleesboeken met het Kinderboekenweekthema. Voor het voortgezet onderwijs hebben we lessuggesties laten maken bij de vijf genomineerde boeken van de Thea Beckmanprijs.

GRAPPIG EN INHOUDELIJK − Jörgen Apperloo is de bedenker van Vlogboek, het YouTubekanaal met bijna tweehonderd filmpjes over literatuur: inhoudelijke besprekingen en literatuurgeschiedenislesjes van een paar minuten. Scholieren, docenten en hoogleraren maken er gretig gebruik van. Apperloo: ‘Je kan én grappig zijn en iets inhoudelijks vertellen.’

TOEGEVOEGDE WAARDE

Leesclubs op school kunnen bijdragen aan zowel de geletterdheid, de mondelinge vaardigheden als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, zo blijkt uit onderzoek. Jody Polleck uit New York deed vijftien jaar lang onderzoek naar deze onderwijsvorm op allerlei schooltypen.

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2019-2020.

UITDAGING – Tijdens De Weddenschap gaan leerlingen met klas, docent en drie bn’ers de uitdaging aan om drie boeken te lezen. De vmbo-scholen Groene Hart Rijnwoude en SG Nelson Mandela zijn enthousiaste deelnemers.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Caroline Wisse-Weldam over lezen in het vmbo.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het intervieuw van Eva Gerrits met docent Nederlands Didy Pijpker over vakoverstijgende projecten.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Emy Koopman over creatief schrijven

De brochure Lezen in de klas 2017-2018 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven. Zowel beproefde succesformules als nieuwe activiteiten zijn beschreven.

Leesbevordering in het basisonderwijs

Docentenhandleiding bij de lessenreeks Korte verhalen lezen en interpreteren

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen.

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen. 

De reeks bestaat uit zes lessen van ca. 50 minuten, bedoeld voor 4 havo/vwo. In iedere les wordt één kort verhaal gelezen en besproken. Als u de verhalen niet in de klas maar vooraf thuis laat lezen, kunt u volstaan met drie of vier lessen. Inkorten van de stappen is eenvoudig. 

De campagne Nederland Leest gaat in 2016 veranderen. De scholierenpocket voor havo/vwo, die i.s.m. Stichting Lezen werd aangeboden, verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt Nederland Leest Junior, dat zich richt op groep 7 en 8 en vmbo 1 en 2. Voor de oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs verschijnt tijdens Literatour de verhalenbundel 3PAK, inclusief bijpassend lesmateriaal.

Leerlingen uit de bovenbouw van vmbo, havo en vwo hebben sinds vorig jaar hun eigen campagneweek waarin literatuur tot leven komt. De Literatour is uitgegroeid tot een volwaardige Boekenweek voor jongeren met een eigen prijs, schrijvers in de klas, een geschenk en andere leuke extra’s. 

Brochure met informatie over leesactiviteiten voor het voortgezet onderwijs.

Jan Paul Schutten, de Kinderboekenambassadeur, roept via de wedstrijd Help de Kinderboekenambassadeur! de hulp in van alle schoolkinderen. Hij zoekt namelijk een steengoede campagne die duidelijk maakt hoe leuk lezen is. Bijvoorbeeld een poster die laat zien hoe spannend, komisch of ontroerend boeken zijn. Of die laat zien hoe je er slimmer, vrolijker en grappiger van wordt.

Van 12 tot 20 maart is het Boekenweek en dat gaat op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Hoe zorg je ervoor dat de Boekenweek een feest in de klas wordt? Volg deze twee gouden tips:  

MISSIE - Dit najaar reisde de bevlogen Britse leesbevorderaar Aidan Chambers langs drie Nederlandse pabo’s voor een serie lezingen en workshops. Zijn pabotour startte op de Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Veghel, waar hij de noodzaak van goed leesonderwijs benadrukte en de alarmklok luidde. ‘Wie niet goed kan lezen en schrijven, blijft een derderangsburger.’

Reactie van Stichting Lezen op de Analyse Dialoog Onderwijs2032

Schenk de zwakke lezer vertrouwen. Dat was de rode draad door de lezingen en workshops tijdens de studiedag ‘Over lezen gesproken’. Ruim 150 leraren en leesbevorderaars lieten zich op vrijdag 2 oktober 2015 bijpraten over en enthousiasmeren voor leesbevordering in het (v)mbo.

Verslag van de expertmeeting Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs op 18 september 2015

In november barst Nederland leest weer los en krijgt elk bibliotheeklid een boek cadeau van de Openbare Bibliotheek: Nederland Leest de mooiste korte verhalen, gekozen door A.L. Snijders.

Bij het schrijven van het Kinderboekenweekgeschenk 2015 vond tweevoudig Gouden Penseelwinnaar Simon van der Geest inspiratie in de geschiedenis van de Zweedse ontdekkingsreiziger Salomon August Andrée, die in een ballon richting Noordpool vloog. Per ongelukt!

Brochure met informatie over leesactiviteiten. Of u nu wilt werken aan de literaire competentie van leerlingen of gewoon leesplezier wilt stimuleren. Leesbevordering van vmbo tot gymnasium, iedereen kan wel iets van zijn gading vinden in deze gids.

Op 12 september 2014 gaf Aidan Chambers op uitnodiging van Stichting Lezen in de OBA een lezing en een workshop Praten over boeken. 

Nederland Leest is begonnen. Bij de start op 1 november  vloog Maarten ’t Hart in een helikopter door Nederland om bibliotheken aan te doen. Tijdens Nederland Leest geven bibliotheken hun leden het boek Een vlucht regenwulpen cadeau. Door de deelname van Stichting Lezen, lezen ook scholieren door heel Nederland het boek.

November staat traditiegetrouw in het teken van Nederland Leest, een van de grootste leescampagnes van Nederland. Bijna een miljoen lezers zullen Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart (her)lezen. Dat zijn voornamelijk bibliotheekleden, die het boek gratis kunnen afhalen bij de bibliotheek.

Op dinsdag  4 november a.s. van 16.00-16.45 uur organiseert Stichting Lezen in samenwerking met Cubiss een webinar (= een seminar op het web) met bovenstaande titel. 

Het is Kinderboekenweek en dus is het  feest.  Veel basisscholen hangen deze week vol slingers  en er wordt elke dag meegezongen en -gedanst met de Kinderen voor Kinderen-hit. En een alerte school heeft ruim op tijd het gratis lesmateriaal besteld bij de CPNB.  Hier volgen drie tips om het feest nóg leuker te maken:

Grote namen en inspiratie op tweejaarlijks symposium

Op dinsdag 11 november vindt de Dag van het Literatuuronderwijs plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuureducatie. Sprekers dit jaar zijn o.a. Arnon Grunberg, Aidan Chambers, Joke van Leeuwen, Annejet van der Zijl, Thomas Vaessens en Geert Buelens.

De genomineerde boeken voor De Inktaap 2015 zijn bekend. Dinsdag 13 mei won Ilja Leonard Pfeijffer de Libris Literatuur Prijs met La Superba. Hiermee is de shortlist compleet en beginnen meer dan tweeduizend jongeren in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op Curaçao in september aan het leesavontuur.

Boekenbabbels.nl is een website waarop  basisschoolleerlingen elkaar via een zelf opgenomen filmpje kunnen enthousiasmeren over boeken die ze gelezen hebben

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium

Het belang van non-fictie boeken op school

Docenten in het vo kunnen de Boekenweek op vele manieren inzetten in het literatuuronderwijs. Zo is het bijvoorbeeld relatief eenvoudig om met alle leerlingen hetzelfde boek (het Boekenweekgeschenk) te lezen. Het Boekenweekgeschenk is vaak populair bij leerlingen, al was het maar vanwege de geringe omvang. Maar er is meer.

Erik van Os en Elle van Lieshout weten precies welke ingrediënten een goed voorleesverhaal vereist. Hun prentenboek En hoe komt toch een olifant aan al die kilo’s grijs? is een van de tien toptitels voor De Nationale Voorleesdagen 2014. [uit Lezen 4, 2013]

In de brochurereeks Kwestie van Lezen zijn drie nieuwe deeltjes verschenen

Onderzoek naar de plaats van literatuur als kunstdiscipline binnen ckv1.

Een goede leesomgeving creëren is belangrijk

‘Door BoekStart ben ik me bewuster van wat ik eigenlijk aan het doen ben en wat ik kinderen kan bijbrengen.’

[Uit: Lezen 3, 2013]

Special van het vakblad Didaktief over de prijswinnende projecten van de prijsvraag Lezen in het vmbo.

Special van het vakblad Didaktief over jeugdliteratuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aandacht voor vaardigheden en ervaringen die leerlingen in de basisvorming dankzij jeugdliteratuur opdoen. De special biedt een staalkaart van didactiek en inspirerende (lees)tips voor het werken met jeugdboeken in de onderbouw.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Praten over boeken is een van de succesfactoren van leesbevordering. Deze brochure bevat achtergronden en praktische tips. 

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Wat vergroot de kans dat leeservaringen van kinderen positief uitpakken? Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Stichting Lezen onderscheidt in haar beleidsplan 2013-2016, op basis van wetenschappelijke inzichten, acht succesfactoren voor leesbevordering en literatuureducatie.

Jasper Leibbrand, docent Nederlands in Zaandam, organiseert elk jaar een themacursus rond de Jonge Jury

De Jonge Jury daagt alle jongeren in de eerste tot en met de derde klas van de middelbare school uit om jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Iedereen tussen twaalf en vijftien jaar kan meedoen, want iedereen die een stem uitbrengt op een boek is lid van de Jonge Jury.

Niets is zo leuk als voorgelezen worden. Maar het is ook belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Bekende Nederlanders lezen voor op crèches, kinderdagverblijf en basisschool om zo te onderstrepen hoe belangrijk voorlezen is. En veel leraren en ouders doen natuurlijk net zo goed mee. Van voorlezen worden kleintjes grote lezers.

Abonneren op RSS - Lessuggesties en Lesideeën