Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login
Datum: 
3 oktober 2013

In de brochurereeks Kwestie van Lezen zijn drie nieuwe deeltjes verschenen. De serie belicht aspecten van leesbevordering en biedt achtergronden en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Op zaterdag 28 september tijdens het  Drongofestival, het festival over meertaligheid ontving Gea Spaans van School aan Zet, het eerste exemplaar van deel 6 Voorlezen in meertalige gezinnen, uit handen van Gerda Havertong, ambassadeur van het Jaar van het Voorlezen.

Deel 4 Voorlezen in de kinderopvang, achtergronden en praktische tips voor pedagogisch medewerkers laat zien hoe bij kinderen een positieve houding kan worden bereikt ten aanzien van (voor) lezen. Dat is belangrijk want het is de basis voor leesplezier en gemakkelijk leren lezen.

Deel 5 De leesomgeving, achtergronden en praktische tips voor pedagogisch medewerkers, laat zien hoe door aankleding van de ruimte, door het boekenaanbod en de interactie met kinderen een rijke leesomgeving kan ontstaan.

Deel 6 Voorlezen in meertalige gezinnen, achtergronden en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten basisonderwijs laat zien dat voorlezen in meer dan één taal,  kinderen niet in verwarring brengt en de positieve effecten niet remt.

Alle deeltjes in de brochure reeks Kwestie van Lezen, hebben voor wie nadere informatie wil over een onderwerp verwijzingen naar websites en literatuur.