Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Aanmelding

Hieronder kun je je opgeven voor de nascholingsbijeenkomst van november 2019. Je kunt je tot 2 weken voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst opgeven (zolang de bijeenkomst niet vol is).

In deze nascholing aandacht voor de taken en rollen van de betrokkenen bij BoekStart in de Kinderopvang. Denk aan de (trainer) voorleescoördinator, voorleesconsulent en locatiemanager. Maar ook de overige collega's op de opvanglocatie of in de Bibliotheek. We bekijken de verschillende taken en rollen: wie doet wat? En hoe betrek je iedereen? Je kijkt naar je eigen plaats in het proces en naar de mensen om je heen: aan welke lijntjes kun jij trekken om iets voor elkaar te krijgen? In deze nascholing voldoende input om te gebruiken tijdens een studiebijeenkomst voor voorleescoördinatoren.

Zoals altijd veel ruimte voor uitwisseling!

De regio Zuid richt zich op deelnemers uit Limburg, Noord- Brabant en Zeeland. Regio West  op deelnemers uit Noord- Holland, Zuid- Holland en Utrecht en regio Noord op deelnemers uit Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Dat sluit niet uit dat trainers zich kunnen aansluiten bij een andere regio bijvoorbeeld omdat een datum beter uitkomt.

Kosten voor de nascholing zijn € 75,-

De nascholingen vinden plaats op de volgende locaties:

Zuid:Donderdag 14 november 2019 van 9.30-12.30 uur
 Locatie: Cubiss, Tilburg

West:Dinsdag 19 november 2019 van 9.30-12.30 uur
 Locatie: Probiblio, Hoofddorp

Noord/Oost:Donderdag 21 november 2019 van 9.30-12.30 uur
 Locatie: Stadkamer, Zwolle