Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Nascholing trainers voorleescoördinator

In 2018-2019 vinden er nascholingsactiviteiten plaats voor trainers die de training voorleescoördinator geven. Deelname aan ten minste één bijeenkomst is verplicht voor behoud van het trainerscertificaat.

Het doel van de nascholing is het op peil houden van de kennis en kunde van de trainer, het vergroten van de trainingsvaardigheden, vernieuwing en verdieping van de training Voorleescoördinator alsmede de studiebijeenkomsten voor voorleescoördinatoren. 

De nascholingen zullen in drie regio’s worden gegeven. Je kunt je opgeven tot 2 weken voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst (zolang de bijeenkomst niet vol is).

Data 2e bijeenkomst

In deze nascholing aandacht voor trainingsvaardigheden en werkvormen. Ook gaan we in op het betrokken en geïnspireerd houden van de cursist. Verder worden tips uitgewisseld die trainers kunnen geven aan de voorleescoördinatoren om voorlezen als structurele aanpak in het team te laten landen. Verder hoor je over de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Wat is bijvoorbeeld interessant aan de nieuwe regelgeving in de kinderopvang voor ons. Natuurlijk is er ook ruimte voor inbreng van de trainers: uitwisseling ervaringen en tips.

Zuid
Donderdag 28 maart 2019
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Cubiss Tilburg

West
Dinsdag 23 april 2019
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Probiblio, Hoofddorp

Noord/ Oost:
Woensdag 17 april 2019
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Stadkamer Zwolle,

De regio Zuid richt zich op deelnemers uit Limburg, Noord- Brabant en Zeeland. Regio West  op deelnemers uit Noord- Holland, Zuid- Holland en Utrecht en regio Noord op deelnemers uit Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Dat sluit niet uit dat trainers zich kunnen aansluiten bij een andere regio bijvoorbeeld omdat een datum beter uitkomt.