Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Nascholing trainers voorleescoördinator

In verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen, zullen de nascholingen in april niet doorgaan. De nascholingen zijn verplaatst naar november.

 

In 2019-2020 vinden er weer nascholingsactiviteiten plaats voor trainers die de training voorleescoördinator geven. Deelname aan ten minste één bijeenkomst is verplicht voor behoud van het trainerscertificaat.

Het doel van de nascholing is het op peil houden van de kennis en kunde van de trainer, het vergroten van de trainingsvaardigheden, vernieuwing en verdieping van de training Voorleescoördinator alsmede de studiebijeenkomsten voor voorleescoördinatoren. 

De nascholingen zullen in drie regio’s worden gegeven. De regio Zuid richt zich op deelnemers uit Limburg, Noord- Brabant en Zeeland. Regio West  op deelnemers uit Noord- Holland, Zuid- Holland en Utrecht en regio Noord op deelnemers uit Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Dat sluit niet uit dat trainers zich kunnen aansluiten bij een andere regio bijvoorbeeld omdat een datum beter uitkomt.

Je kunt je opgeven tot 2 weken voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst (zolang de bijeenkomst niet vol is).

Onderwerp nascholing najaar 2020

Het werken met digitale prentenboeken in de kinderopvang kan goed zijn voor het voorleesklimaat op de locatie en voor de taalontwikkeling van de kinderen. Toch wordt er nog weinig gebruik van gemaakt. Koudwatervrees of onvoldoende kennis? Hoe zet je digitale prentenboeken effectief en verantwoord in op de groep? In deze nascholing krijg je als trainer informatie en wisselen we uit over dit onderwerp. Hopelijk brengen we elkaar op ideeën hoe je dit kunt verwerken in je training of studiebijeenkomsten. En hoe je de discussie kunt voeren met de kinderopvang.
Voor de inhoud van deze nascholing maken we gebruik van de opbrengsten uit de Kopgroepregeling, waarin 6 bibliotheken intensief met digitale prentenboeken aan de slag zijn gegaan. Deze pilot gaf (onbedoeld) ook een impuls aan het betrekken van ouders bij het voorlezen. Welke initiatieven als waardevol werden ervaren, zullen ook aan bod komen tijdens de ochtend.

 

Zuid

Donderdag 26 november 2020
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Cubiss Tilburg

West

Maandag 16 november 2020
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Probiblio, Hoofddorp

Noord/ Oost

Donderdag 5 november 2020
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Stadkamer Zwolle,