Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Nascholing trainers voorleescoördinator

In 2019-2020 vinden er weer nascholingsactiviteiten plaats voor trainers die de training voorleescoördinator geven. Deelname aan ten minste één bijeenkomst is verplicht voor behoud van het trainerscertificaat.

Het doel van de nascholing is het op peil houden van de kennis en kunde van de trainer, het vergroten van de trainingsvaardigheden, vernieuwing en verdieping van de training Voorleescoördinator alsmede de studiebijeenkomsten voor voorleescoördinatoren. 

De nascholingen zullen in drie regio’s worden gegeven. De regio Zuid richt zich op deelnemers uit Limburg, Noord- Brabant en Zeeland. Regio West  op deelnemers uit Noord- Holland, Zuid- Holland en Utrecht en regio Noord op deelnemers uit Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Dat sluit niet uit dat trainers zich kunnen aansluiten bij een andere regio bijvoorbeeld omdat een datum beter uitkomt.

Je kunt je opgeven tot 2 weken voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst (zolang de bijeenkomst niet vol is).

Eerste bijeenkomst

In deze nascholing aandacht voor de taken en rollen van de betrokkenen bij BoekStart in de Kinderopvang. Denk aan de (trainer) voorleescoördinator, voorleesconsulent en locatiemanager. Maar ook de overige collega's op de opvanglocatie of in de Bibliotheek. We bekijken de verschillende taken en rollen: wie doet wat? En hoe betrek je iedereen? Je kijkt naar je eigen plaats in het proces en naar de mensen om je heen: aan welke lijntjes kun jij trekken om iets voor elkaar te krijgen? In deze nascholing voldoende input om te gebruiken tijdens een studiebijeenkomst voor voorleescoördinatoren. 
Zoals altijd veel ruimte voor uitwisseling!

Zuid

Donderdag 14 november 2019
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Cubiss Tilburg

West

Dinsdag 19 november 2019
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Probiblio, Hoofddorp

Noord/ Oost:

Donderdag 21 november 2019
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Stadkamer Zwolle,

Tweede bijenkomst:

Onderwerp: Voorleesplan en digitale prentenboeken

Zuid

Donderdag 19 maart 2020
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Cubiss Tilburg

West

Donderdag 12 maart 2020
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Probiblio, Hoofddorp

Noord/ Oost

Donderdag 2 april 2020
van 9.30-12.30 uur
Locatie: Stadkamer Zwolle,