Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login
Datum: 
24 juni 2014

Internationaal. Dat is het thema van de zesde Middag van het Kinderboek, die plaats zal vinden op zaterdag 13 september, zoals gewoonlijk in de OBA op het Oosterdokseiland te Amsterdam. Dit jaar wordt het iets anders dan vorige jaren. Naast de gebruikelijke korte lezingen zal er een lange lezing zijn. Die wordt verzorgd door eregast Aidan Chambers, die dit jaar tachtig wordt.

In de zesde editie zal er extra aandacht zijn  voor de rol van de vertaler. Andrea Kluitmann, winnaar van de VvL-Penning vanwege haar verdiensten voor het kinderboek en vertaler Nederlands-Duits, en David Colmer, gelauwerd vertaler Nederlands-Engels, komen spreken over hun ervaringen. Agnes Vogt van het Nederlands Letterenfonds zal vertellen over onze boeken in het buitenland.

Ook dit jaar zal er weer een schilderij live-on-stage gemaakt worden en deze keer gaat Loes Riphagen daarmee aan de slag.

Workshops

De Middag wordt voorafgegaan door een drietal workshops. De eerste workshop wordt verzorgd door de met de Martinus Nijhoff-prijs onderscheiden Annelies Jorna, die vanuit het Engels in het Nederlands vertaalt. In haar workshop biedt zij een introductie van haar vak.

De tweede workshop wordt verzorgd door de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers). Anouk Siegelaar, Kitty de Jong en Gert Gerrits staan op de Middag van het Kinderboek klaar om alle vragen te beantwoorden over zaken als: het verwerven van internationale opdrachten, leenrecht, licenties en royalties in internationaal verband, auteursrecht en de digitale wereld, factureren, enzovoort. Je kunt hier ook terecht als je (juridische) vragen hebt over auteursrecht (bijvoorbeeld over licenties, royalties, citaatrecht etc.), advies wilt over de zakelijke kanten van je werk (uurtarief, acquisitie etc.); denk ook aan praktische vragen als: zal ik naar Bologna gaan, hoe market ik mijzelf? - Deze workshop is ook geschikt voor anderen dan illustratoren en vormgevers.

De derde workshop wordt verzorgd door Bas Maliepaard, journalist en recensent van onder meer Trouw. Hij biedt een introductie recenseren van kinderboeken.

Gouden Lijst

De Middag wordt afgesloten met de uitreiking door de CPNB van de Gouden Lijsten, de prijzen voor het beste Nederlandstalige en beste vertaalde boek in de leeftijdscategorie 12 tot 15 jaar.

Inschrijven

De toegang is gratis. Je hebt echter wel een toegangsbewijs nodig voor de Middag, en als je naar een workshop wilt heb je daar een apart toegangsbewijs voor nodig, dat eveneens gratis is. Voor zowel het middagprogramma als een workshop heb je dus twéé kaartjes nodig. Dit is de link waar je terecht kunt voor je toegangskaarten: http://www.oba.nl/activiteit/middag. Inschrijven is nodig omdat je je toegangsbewijs per mail toegestuurd krijgt.