Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Maak van leerlingen onderzoekende lezers (met LitLab)

Datum: 
16 mei 2018

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Lucas van Deijl, Feike Dietz en Els Stronk over het hoe en waarom van onderzoekend leren

Jongeren tussen 12 en 18 lezen steeds minder romans, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs in het rapport Lees:Tijd. Lezen in Nederland.
Bovendien multi-tasken ze tijdens het lezen. Dat is een probleem, volgens het SCP, omdat ze minder en minder in staat zijn al lezend de wereld om zich heen te vergeten. Maar als makers van LitLab, een digitaal laboratorium waarin leerlingen literatuur onderzoekend
leren lezen, willen we niet dat leerlingen de wereld om zich heen leren vergeten als ze romans lezen. Leerlingen zouden literatuur juist zo moeten leren lezen dat ze de wereld beter gaan begrijpen.

Lees het hele artikel.