Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs

Expertmeeting op vrijdag 18 september 2015 van 12.30-17.30 uur in de bibliotheek van het Letterenhuis, Nieuwe Prinsengracht 89, Amsterdam.

De literaire ontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs is meestal een zaak voor het schoolvak Nederlands. Maar ook in het vreemdetalenonderwijs lezen leerlingen literatuur. Toch is er maar zelden sprake van samenwerking tussen deze vakgebieden.

Lees hier het verslag dat Eefje Claassen van deze bijeenkomst heeft gemaakt.

Het doel van deze expertmeeting is het ontwikkelen van onderzoeksperspectieven op het gebied van literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs. Onderzoekers, docenten Nederlands en MVT, lerarenopleiders en beleidsmakers worden voor de expertmeeting uitgenodigd.
De literaire ontwikkeling is gebaat bij een steviger koppeling tussen het moedertaalonderwijs en het vreemdetalenonderwijs. Afstemming van doelen en methoden van de diverse schoolvakken zou eraan kunnen bijdragen dat leerlingen zich meer op het lezen zelf (en de reflectie hierop) kunnen concentreren. Onderzoek naar de samenhang in de literaire competentie in de L1 en L2 kan helpen knelpunten in de begeleiding van de literaire ontwikkeling te verhelpen.
Voorbeelden van vragen waarop de expertmeeting zich zal richten zijn:

  • Wat weten we (niet) over de overdraagbaarheid van leesvaardigheid van de L1 naar de L2?
  • Hoe verhoudt de literaire competentie in de L2 zich tot die in de L1?
  • In welke mate helpt de literaire competentie in de L1 bij het literair lezen in de L2?
  • Welke didactische interventies zijn geschikt om de literaire competentie van leerlingen te bevorderen?

De volgende onderzoekers zullen vanuit hun expertise deze vragen belichten:

Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht) doet onderzoek (NWO Alfa Meerwaarde) naar de koppeling van literaire competentie in de vreemde taal aan de moedertaal.
Frank Hakemulder (Universiteit Utrecht) onderzoekt effecten van lezen op (jeugdige) lezers.
Tanja Janssen (Universiteit van Amsterdam) werkt aan een onderzoek naar effectieve literatuurdidactiek.
Martijn Koek (Keizer Karel college) onderzoekt hoe literatuur kan bijdragen aan het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden. Hij geeft als docent het vak ‘Literatuur’.

Daarnaast zullen ervaren docenten het thema vanuit de praktijk bespreken.

Voor wie: onderzoekers, opleiders, docenten Nederlands en MVT, beleidsmakers, onderwijsadviseurs
Datum: vrijdag 18 september 2015
Tijd: 12.30-17.30 uur
Plaats: bibliotheek van het Letterenhuis, Nieuwe Prinsengracht 89, Amsterdam.
Kosten: gratis, vooraf aanmelden verplicht.
Voor aanmelden en verdere informatie kunt u terecht bij Jette van den Eijnden.