Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Deelsessies en sprekers

Hieronder meer informatie over de deelsessies en de sprekers

Schrijver in de klas

Interactieve workshop met praktische tips over hoe je een schrijversbezoek kunt voorbereiden en een demonstratie-schrijversbezoek door een populaire vmbo auteur.

door: Anne Zeegers, directeur van de Schrijverscentrale en Buddy Tegenbosch, jeugdboekenauteur

Vmbo’ers die lezen? Met plezier? Kan dat? Jazeker!

Samen met drie studenten van de HvA ontrafelt Caroline Wisse-Weldam de geheimen van lezende vmbo’ers. En morgen kun je direct in je klas aan de slag. Neem je smartphone en een YA mee.

door: Caroline Wisse-Weldam, vmbo-docent bij het Gregorius College te Utrecht

Activerende werkvormen voor stimulerend fictieonderwijs

Bij deze deelsessie staat het volgende op het menu:
- Chambers Vertel-eens-gesprek
- Het grote uitgeverijspel
- Verkiezing tot literair adviseur
- Voorlezen
- Fotostrip of diashow of Moodboard
- Tijdlijn reconstrueren op een behangrol
- Watskebeurt: WAT IS WAAR, WAT IS VERZONNEN in een boek

door: Aalt Prins, docent jeugdliteratuur bij de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam

Hoe met www.lezeninhetvmbo.nl het bos weer tevoorschijn komt

Wie goed zoekt, kan op internet heel wat informatie vinden over lezen in het vmbo. Jammer dat het zo verspreid staat, dat de status ervan vaak niet helder is en dat de vertaalslag van onderzoek naar praktijk niet altijd eenvoudig is. Met deze nieuwe vmbo-website (in wording) beogen SLO en Stichting Lezen meer duidelijkheid en praktische bruikbaarheid te bieden. Deze presentatie is tegelijkertijd een veldraadpleging.

door: Gerdineke van Silfhout, curriculumontwikkelaar Taal bij SLO en Peter van Duijvenboden, coördinator projectontwikkeling en innovatie bij Stichting Lezen

Er Was Eens, de verhalenwedstrijd waardoor vmbo-leerlingen gaan lezen

In 2012 werd door Passionate Bulkboek de verhalenwedstrijd Er Was Eens ontwikkeld voor onderbouwleerlingen van het vmbo. Na pilots in Rotterdam e.o. ontstond een nieuwe vorm van lees- en schrijfonderwijs, die veel lof oogstte bij de deelnemende vmbo-docenten Nederlands. Inmiddels heeft Er Was Eens ruim 2.500 vmbo-deelnemers, afkomstig uit heel Nederland. De combinatie van lees- en schrijfonderwijs blijkt zeer effectief – juist voor talmende lezers. In de workshop wordt uitgelegd wat de succesfactoren zijn en gaan docenten zelf aan de slag met enkele werkvormen uit het ontwikkelde lesmateriaal.

door: Wilma van Raamsdonk, senior projectleider bij Passionate Bulkboek

De vruchtbare samenwerking tussen bibliotheek en school

De samenwerking tussen bibliotheek en school kan veel verder gaan dan het regelen van een schrijversbezoek of het leveren van een collectie boeken. Hoe?
In deze deelsessie worden een aantal best practices van het programma de Bibliotheek op school gepresenteerd.
Aan de orde komen onder andere:
• de stand van zaken voor wat betreft taal- en leesbevordering
• informatievaardigheden voor en na de implementatie van het programma dBos.
Welke programmaonderdelen bleken succesvol en welke leverden minder resultaat op dan gewenst. Hoe organiseert de school bijvoorbeeld het onderdeel vrij lezen en het samen praten over boeken?

Daarnaast worden kort enkele vakoverstijgende projecten gepresenteerd waarbij mediawijsheid en bronnenonderzoek een belangrijke rol spelen. Het vmbo-project Cultuurreporters! (een tweejarige leerlijn begrijpend kijken en non-fictiefilm) wordt uitgebreid toegelicht.
Aan het eind is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen

door: Didy Pijpker, vmbo-docent Nederlands (èn docent van het jaar) en Anneke Tiddens, consulent leesbevordering, mediawijsheid en 21ste-eeuwse vaardigheden bij Biblionet Groningen

Leerlingen het juiste boeken laten lezen? Zet Leeskracht in!

Leeskracht gaat over jongeren en lezen en is bedoeld voor docenten, bibliothecarissen en mediathecarissen. In deze deelsessie hoort u wat het u biedt. Bijvoorbeeld:
• Leestips app voor jongeren waar persoonlijke boekentips uitrollen
• Actuele boekenlijst voor onderbouw VMBO-leerlingen
• Film van 7 minuten “Ik vind lezen leuk, daar moet je maar mee dealen”
• Interactieve lessen rondom de boeken

door: Saskia Kuus, programmaleider voortgezet onderwijs en erfgoed bij Bibliotheek Den Haag

 

Plenaire afsluiting door Anja Vink

Anja Vink houdt zich als onderzoeksjournalist bezig met de problemen van het Nederlandse onderwijs, met name met de vraag: hoe voorkom je tweedeling in het onderwijs, of hoe zorg je dat kansarme kinderen ook door kunnen dringen tot hoger onderwijs?  In 2013 verscheen haar boek Van deze kinderen ga je houden waarin zij een jaar lang de brugklassers en leraren van een Rotterdamse vmbo-school volgde.