Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

LEZEN=MAATWERK

vmbo studiemiddag vrijdag 26 januari 2018 Beatrixgebouw Utrecht.

Een inspirerende en informatieve studiemiddag over lezen en leesbevordering in het vmbo

Bijna de helft van alle groep 8 leerlingen stroomt uit naar het vmbo. Die groep loopt qua niveau uiteen van leerlingen die net niet naar de havo kunnen tot leerlingen die net een te hoog niveau hebben voor het praktijkonderwijs. Het profiel van de vmbo-leerling is dan ook zeer divers, ook waar het leesvaardigheid en leesplezier betreft. Van vmbo-leerlingen lezers maken kan een behoorlijke uitdaging zijn. Voor veel van hen is lezen niet echt ‘hun ding’. Veel docenten ondervinden dat in de dagelijkse klassenpraktijk.

Leesbevordering = maatwerk

Leesbevordering in het vmbo is een kwestie van maatwerk. Dat blijkt ook weer uit het laatste onderzoek naar leesbevordering in het vmbo dat Stichting Lezen heeft laten uitvoeren onder docenten. Het staat of valt bij betrokken docenten met kennis van zaken, een gevarieerde boekencollectie op school en een sterk verankerd leesbevorderingsbeleid.

Deze studiemiddag geeft een update van lezen en leesbevordering in het vmbo. Het is een informatieve en inspirerende bijeenkomst voor docenten en anderen die werken met vmbo-leerlingen en lezen.

De studiemiddag wordt geopend door Didy Pijpker, vmbo-docent Nederlands aan het Eemsdeltacollege en docent van het jaar en afgesloten door onderzoeksjournalist Anja Vink.