Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen Centraal 2019

LEZEN CENTRAAL 2019, 10 APRIL IN TIVOLIVREDENBURG UTRECHT

Te mooi om waar te zijn

Over het (laten) ervaren van de schoonheid en kracht van boeken

Inspirerend en informatief congres over de laatste trends en ontwikkelingen in het denken over lezen en leesbevordering.

Iedereen kent wel een verhaal of gedicht dat grote indruk heeft gemaakt. Het raakte je en liet je niet meer los, het kantelde je wereldbeeld, het verrijkte je leven. Of je vond het gewoon prachtig. Wanneer dat gebeurt, ontmoeten schrijver, illustrator en lezer elkaar in het werk; de schrijver en illustrator in de rol van schepper, de lezer in die van herschepper. Dat kan in een schitterend prentenboek zijn, een meeslepende historische roman, een schurend gedicht, een wereldschokkende trilogie of een lichtvoetige pageturner die een gevoelige snaar raakt.

Op Lezen Centraal 2019 keert Stichting Lezen terug naar de basis: naar proza en poëzie als kunstwerk. Lezen is heel belangrijk, daarover is al veel gezegd. De positieve gevolgen ervan zijn legio en er zijn genoeg argumenten om lezen hoog op de maatschappelijke en educatieve agenda te plaatsen. In de ijver om de functionele waarde van lezen en leesbevordering voor het voetlicht te brengen, verliezen we soms uit het oog waar het ook om gaat: om de schoonheid en de kracht van boeken, gedichten en verhalen.

De vraag wat kunst is, valt niet eenduidig te beantwoorden. Joke Hermsen omschreef het in haar essay Hoe kunst ons loutert (2017) als volgt: “Kunst zoekt een bepaalde verhouding tót en omgang mét de werkelijkheid, die ze niet klakkeloos reproduceert, maar interpreteert, accentueert of nuanceert. Kunst brengt een interval tussen zien en (be)schouwen teweeg, waarin juist onze eigen verbeeldingskracht wordt aangezwengeld.”

Wij zijn ervan overtuigd dat die prikkeling van onze verbeeldingskracht een belangrijke drijfveer is van iedereen die zich bezighoudt met leesbevordering en literatuureducatie. Daarom willen we kinderen en jongeren de kracht en schoonheid van boeken laten ervaren. Lezen Centraal 2019 biedt u de gelegenheid nieuwe inspiratie op te doen om die bezieling te verdiepen en te intensiveren.