Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen Centraal 2019

LEZEN CENTRAAL 2019, 10 APRIL IN TIVOLIVREDENBURG UTRECHT

Te mooi om waar te zijn

Over het (laten) ervaren van de schoonheid en kracht van boeken

 

Dit is een vooraankondiging. Eind januari wordt het volledige programma op deze website gepubliceerd en kunt u zich inschrijven. 

Wilt u een melding ontvangen wanneer de inschrijving geopend is? Dat kan! Stuur ons een email

Iedereen kent wel een verhaal of gedicht dat grote indruk heeft gemaakt. Het raakte je en liet je niet meer los, het tastte je wereldbeeld aan en vereiste het bijstellen van je blik, het verrijkte je leven. Of je vond het gewoon prachtig. Wanneer dat gebeurt, ontmoeten schrijver en lezer elkaar in het werk.

Op Lezen Centraal 2019 keert Stichting Lezen terug naar de basis: naar proza en poëzie als kunstwerk. In de ijver om de functionele waarde van lezen en leesbevordering over het voetlicht te brengen, dreigen we soms uit het oog te verliezen waar het om gaat: om de schoonheid en de kracht van boeken, gedichten en verhalen. Dat is het thema van Lezen Centraal 2019 waarvoor we onder anderen de volgende sprekers hebben uitgenodigd:

Joke Hermsen, schrijfster en filosoof. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat kunst is schreef zij in haar essay Hoe kunst loutert: 'Kunst zoekt een bepaalde verhouding tót en mét de werkelijkheid, die ze niet klakkeloos reproduceert, maar interpreteert, accentueert of nuanceert. Kunst brengt een interval tussen zien en (be)schouwen teweeg, waarin juist onze eigen verbeeldingskracht wordt aangezwengeld.'

Kris Nauwelaerts, illustrator, kinderboekenauteur en docent Illustratieve Vormgeving over de ethische dimensie bij de interpretatie van boeken en prentenboeken in het bijzonder. 

Bas Maliepaard, recensent, over het beoordelen van kinderboeken. 

Dagvoorzitter is journalist Frenk van der Linden