Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Deelsessies

Hieronder meer informatie over het middagprogramma

DEELSESSIES

A. Lezen voor het leven

Wouter Sanderse - lectoraat Beroepsethiek van de leraar, Renee Langens en Claudia van Werkhoven, Fontys Hogescholen

Literatuur gaat over dingen die jongeren direct aangaan, zoals liefde, vriendschap, trouw en loyaliteit, en ook over belangrijke maatschappelijke onderwerpen als ongelijkheid. Kenmerkend voor literatuur is dat ze niet betoogt, maar toont. Daarmee daagt ze jongeren uit om na te denken over wie ze zijn en wie ze willen worden, en nodigt ze uit je te verplaatsen in het leven van anderen.

Wat kunnen taal- en cultuurdocenten nu precies doen om de persoonsvormende kracht van literatuuronderwijs nog meer te benutten? Hoe ga je van ‘Verklaar de titel’ en ‘Hoe zit de structuur in elkaar?’ naar ‘Welk personage bewonder je?’ en ‘Wat maakt dit personage duidelijk over je eigen goede en slechte eigenschappen?’ In deze workshop proberen we die omslag te maken aan de hand van voorbeelden uit het boek dat Sanderse schreef: Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur.

B. Jongeren willen wél lezen, wij schrijven niet de juiste verhalen.

Massih Hutak - auteur en rapper

Deze workshop laat zich het makkelijkst als volgt omschrijven: Massih Hutak vertelt hoe lezen zijn leven gered heeft en hoe hij via muziek en sociale media een trend ziet die een grote honger naar verhalen verraadt, met name onder jongeren. In de workshop gaat Hutak voorbeelden geven uit eigen ervaring en samen met de aanwezigen opdrachten uitvoeren. Op die manier wil hij inhaken op de trends die hij signaleert, met als doel de leesbevordering te dienen.

C. Voorbij de spiegel: Jeugdliteratuur met oog voor culturele en etnische diversiteit

Sara Van den Bossche - universitair docent jeugdliteratuur Tilburg University en Sjoerd Kuyper - auteur

In deze sessie staan auteur Sjoerd Kuyper en onderzoeker Sara Van den Bossche stil bij het belang van jeugdboeken met oog voor culturele en etnische diversiteit. Naar aanleiding van het bekroonde boek De duik (2014) van Sjoerd Kuyper en Sanne te Loo spreken Kuyper en Van den Bossche over het hoe en waarom van cultureel en etnisch diverse jeugdboeken. Onderwerpen die aan bod komen zijn de vraag waarom het überhaupt belangrijk is dat in de jeugdliteratuur verschillende culturen en etniciteiten gerepresenteerd worden, de functies van literatuur als spiegel en als venster, en het aandeel van de lezers in cultuurkritisch lezen. Voorbeelden uit De duik vormen de rode draad doorheen het gesprek.

D. Mag iedereen schrijven wat hij wil? Mag iedereen lezen wat hij wil?

Lidewijde Paris - De Lees!ambassade

Mocht Flaubert wel zo vanuit een vrouw schrijven, als hij in Madame Bovary heeft gedaan? En kon Hella S. Haasse zich wel écht in de Indische Oeroeg inleven? Mag ze wel tot de Indische literatuur gerekend worden? De laatste jaren loopt de discussie over wie wat wel of niet mag in de literatuur hoog op. Seksuele aspecten, culturele aspecten, achtergrondaspecten: de hokjesgeest is uit de fles en lijkt een nieuwe verzuiling te creëren. Nu iedereen weet dat achter de Italiaanse schrijfster Elena Ferrante een man schuilgaat – wat velen voor onmogelijk hielden – krijgt het sekse-aspect van literatuur een frisse oplawaai. Kan literatuur een rol spelen in deze discussie? Wat wíl literatuur? Hoe zat dat vroeger en wat is er veranderd? Wat is de kracht van literatuur? Deze workshop is bedoeld om een (begin van een) antwoord te geven op deze vragen.

E. Een wandeling door Lân fan Taal  / Kuier na Lân fan Taal

Gertrud Palstra - Bibliotheekservice Fryslân en Fokke Jagersma -  Afûk

Gedurende heel 2018 vieren we de taal met activiteiten, kunstwerken en ruimtelijke installaties in Leeuwarden. We nodigen je uit om mee te doen: om talen te laten leven, om met taal te spelen en je uit te spreken. Tijdens deze wandeling bezoeken we Lân fan taal en brengen we een bezoek aan de Taletún, waar het educatieve programma voor voorschoolse educatie en het basis onderwijs aangeboden wordt. Net als bloemen in een echte tuin groeien, bloeit hier de taal.
Meer informatie via lanfantaal.

  Let op i.v.m. de lengte van deze workshop dient u deze voor beide deelsessies te kiezen.

F. Het belang van diversiteit

Mylo Freeman - auteur

De boekenreeks van Mylo Freeman met prinses Arabella is bekend en geliefd. Maar de reeks kwam niet zo maar tot stand. In deze workshop vertelt auteur Freeman over de aanloopfase van de reeks. Ze bespreekt vervolgens wat de boeken inmiddels hebben bewerkstelligd en wat ze in de toekomst nog hoopt te bereiken met haar boeken.

Ook zal zij meer in het algemeen het belang van diversiteit binnen de kinderboekenwereld en met name de wereld van de prentenboeken bespreken.

G. Inclusief denken

Nina Blussé - sociaal psycholoog/ trainer
Nina traint organisaties hoe zij een inclusievere organisatie kunnen worden. Dat begint volgens haar ipv te focussen op de ‘diverse ander’, bij het begrijpen van je eigen brein, je eigen blik op de wereld.
Deze workshop geeft je dan ook in sneltreinvaart meer inzicht in hoe jouw blik op de wereld gevormd is, en wat dit betekent voor je dagelijks denken en handelen. Je wordt vervolgens aangemoedigd te verkennen in welke mate je gekleurde brein ook je werkend handelen beïnvloed. Ook kijken we kort hoe je het effect van die kleuring wat kan indammen. Opdat je je werk nóg wat beter af kan stemmen op wie je je dan ook richt.

H Sesam 2.0

Sayira Maruf en Azmi Latif - Studio Sesam

Studio Sesam geeft multiculturele prentenboeken uit. Sesam 2.0 is hun meest recente jeugdliteratuurproject. Het wordt gesteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren, de provincie Antwerpen en de Nationale Loterij. Nieuwe creatieve talenten, met of zonder migratieachtergrond, kregen de kans om prentenboeken te schrijven en te illustreren met herkenbare verhalen en personages in de wereld van nu. Twee van hen komen vertellen.

“Een superdiverse samenleving draait ook om inclusie. Iedereen telt mee: personen met een handicap of met een migratieachtergrond, ouderen, jongeren, holebi’s …” Sayira Maruf.

“Een diverse samenleving is een rijke samenleving voor mij. We kunnen zoveel leren van elkaar. We hoeven er geen verre reizen voor te maken.” Azmi Latif.

I. Gekleurd is nooit neutraal - het spanningsveld tussen literaire waarde en objectiviteit.

Karin Amatmoekrim - auteur

Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze publiceerde zes romans, waaronder het veelbesproken boek Het gym (2011) en de historische roman De man van veel (2013) over het leven van verzetsheld Anton de Kom. In oktober 2017 kwam Tori uit, het kinderboek dat zij samen met kunstenaar Brian Elstak schreef. Momenteel werkt Amatmoekrim aan een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anil Ramdas. In haar bijdrage bespreekt Karin Amatmoekrim de rol van afkomst in onze perceptie van literatuur, een onderwerp waar ze eerder enkele essays aan heeft gewijd. Ook zal ze dieper ingaan op onderwerpen als representatie en identiteit, en tegelijkertijd het spanningsveld tussen objectiviteit en literaire waarde verkennen.

J. Meertalig in Friesland

Frouke de Wijs - onderzoeker
Alie Rienks - directeur & Renske de Boer - taalcoördinator - Dr. J. Botkeskoalle

In Friesland is meertaligheid overal. Zo worden kinderen vaak in het Fries opgevoed en leren zij Nederlands op school of in de kinderopvang. Of juist net andersom. Soms leren kinderen nog meer talen, bijvoorbeeld omdat zij een migratieachtergrond hebben. Ook zijn er drietalige scholen, waar kinderen les krijgen in het Nederlands, Fries en Engels.
Tijdens deze deelsessie wordt ingegaan op de voordelen van meertaligheid en meertalig lezen.  Daarbij worden inzichten uit de meest recente literatuurstudie over meertalig leren lezen in Friesland gepresenteerd. Verder is er ruim aandacht voor de dagelijkse praktijk van meertaligheid: de directeur en taal-leescoördinator van een drietalige school vertellen hoe leesbevordering een plaats krijgt in het schoolcurriculum.