Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

programma

Dagvoorzitter: Stine Jensen, auteur, filosoof en programmamaker

09.30-10.00 Inloop met koffie en thee

10.00-10.15Opening
 Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen
10.15-11.00Van leesmoetivatie naar leesgoesting! De leerkracht, hulpverlener en ouder als motiverende coach
 Maarten Vansteenkiste
11.00-11.45Leesplezier, het belang van thuisondersteuning en de rol van digitale media
 Eliane Segers & Roel van Steensel
11.45-12.00Blik op het taalonderwijs in de toekomst
 Joanneke Prenger & Bart van der Leeuw
12.00-12.15Uitreiking Scriptieprijs

12.15-13.15 Lunch met posterpresentaties

13.15-14.30 Deelsessieronde I met keuze uit sessie A t/m E

14.30-15.00 Pauze

15.00-16.15 Deelsessieronde II met keuze uit sessie A t/m E

16.15-16.45Afsluiting door Edith Bosch, voormalig wereldkampioen judo en
 winnaar van drie Olympische medailles.

16.45Borrel