Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties van de diverse sprekers, voor zover beschikbaar gesteld, downloaden.

Plenair

Van Leesmoetivatie naar Leesgoesting, Maarten Van Steenkiste

Leesplezier, het belang van thuisondersteuning en de rol van digitale media, Eliane Segers & Roel van Steensel

Deelsessies Leesbevordering thuis

Werkt de Voorleesexpress? Aike Broens

Deelsessie Vernieuwend lezen

Leren lezen met je lichaam, Menno van der Schoot

Kwispellezen, Coosje van der Pol & Jessica van der Hurk-van Schadewijk

Deelsessie Effectstudies BoekStart en de Bibliotheek op school

Boekstart op termijn, Adriana Bus

De Bibliotheek op school in het basisonderwijs, Lisa van der Sande

De Bibliotheek op school in het vmbo, Ilona Wildeman

Deelsessie Van leesvermijding naar leeshonger

Leesbeesten zijn sociale dieren, Mia Stokmans

Leesbevordering op maat, Femke Scheltinga

Deelsessie Motiverend literatuuronderwijs

Persoonlijke groei en motivatie in het literatuuronderwijs, Anouk de Kleijn