Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

inschrijven

Het congres zit vol, de inschrijving is gesloten. 

Het congres vindt plaats op donderdag 13 december 2018 in: Cultuur- en Congrescentrum Antropia (gelegen nabij station Driebergen-Zeist), Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.

De deelnamekosten bedragen €175,00, studenten betalen € 35,00 (nummer collegekaart vermelden, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor dit tarief). Dit is inclusief koffie, thee, lunch en een congresbundel die medio 2019 zal worden toegezonden.

Betalen en annuleren

U ontvangt enige weken voor het congres een factuur voor de betaling op het door u opgegeven factuur emailadres.
Heeft u zich ingeschreven, maar kunt u door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn? U kunt tot en met 5 december kosteloos annuleren via email. Bij annuleringen na 5 december zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen. U kunt wel een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie zoals definitief programma/indeling deelsessies/route etc. zal uiterlijk 2 dagen voor het congres verzonden worden per mail.