Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesvaardigheid leerlingen sterk vooruit door de Bibliotheek op school

Datum: 
4 mei 2015

Het omslagartikel van het aprilnummer van JSW - vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding - gaat over het stimuleren van leesmotivatie via de Bibliotheek op school. De auteurs van het artikel, Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden, onderzoeken al enige jaren of de Bibliotheek op school een positief effect heeft op leesplezier en leesvaardigheid.

In dit artikel doen ze verslag van hun bevindingen. Die zijn over het algemeen positief, zeker voor meisjes. Door de inzet van de Bibliotheek op school gaan leerlingen (zowel jongens als meisjes) op school meer lezen waardoor de leesvaardigheid sterk vooruit gaat. De aanpak slaagt er ook in om meisjes meer te motiveren voor lezen en ze thuis meer te laten lezen, voor jongens geldt dat (nog) niet.

Lees hier meer over de leesverschillen tussen jongens en meisjes.