Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesbevordering in de praktijk

Leesbevordering is niet alleen een kwestie van beleid, maar ook een kwestie van doen. Op deze pagina vindt u voorbeelden van leesbevordering in de praktijk. Het zijn voorbeelden van hoe leesbevorderingscampagnes uiteindelijk ingrijpen in het leven van jonge lezers. Enthousiaste voorbeelden, waarover u vaak ook kunt lezen in ons tijdschrift Lezen

Bent u op zoek naar projecten om zelf uit te voeren? Bezoek dan Ik wil een leesbevorderingsproject vinden, of bezoek onze website Leesplan

Auteur en leesbevorderaar Aidan Chambers gaat er vanuit dat kinderen ieder hun eigen beleving hebben bij een boek, net als volwassenen. Hij stelt dat kinderen goed in staat zijn om te verwoorden welke onderdelen zij leuk of moeilijk vinden, en welke patronen zij zien. Chambers’ aanpak om met kinderen over boeken te praten is bekend onder de naam Vertel eens.

Een goede basiskennis en begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij, nu én in de toekomst. Het is echter slecht gesteld met de leesvaardigheid van onze jongeren. Nederland is in PISA, het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen, gezakt van de 15e naar de 26e plaats op de ranglijst van 77 landen.

‘Ik wilde alsnog mijn vermoeden onderbouwen: dat het boek lezen wel degelijk nut heeft, meer zelfs dan de film kijken!’


In gesprek met Marlon Schotel, winnaar Scriptieprijs Leesbevordering 2018-2020

De Nederlandse Sharité Severina rondde in 2019 haar masteropleiding Taalwetenschappen (Universiteit van Amsterdam) af, met een specialisatie Nederlands als Tweede Taal & Meertaligheid. Haar masterscriptie ging na hoe goed Amsterdamse kinderen zich in het aanbod kinderliteratuur in Amsterdamse basisscholen konden herkennen.

De Vlaamse Hanna Van Wambeke (25 jaar) studeerde eerst voor leraar Nederlands en Geschiedenis aan de Arteveldehogeschool, gevolgd door een opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Voor iedereen die vanuit de bibliotheeksector op uitvoerend niveau bezig is met de gezinsaanpak is er de nieuwe publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. Deze brochure bevat een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken.

Op 7 april organiseert Stichting Lezen, Lezen Centraal ONLINE , dit keer onder de titel Lees je nu lees je later. Tijd voor een leesoffensief.  Tal van sprekers laten zien hoe een vernieuwende blik helpt om concrete resultaten te boeken in het leesoffensief. Het volledige programma verschijnt binnen enkele weken.

De makers van De Grote Vriendelijke Podcast lanceren een nieuw programma: De Grote Vriendelijke Update. Hierin zetten zij de laatste ontwikkelingen en het nieuws rond jeugdliteratuur op een rij. De Grote Vriendelijke Podcast bestaat sinds oktober 2018 en won vorig jaar een Dutch Podcast Award in de categorie Cultuur & Muziek.

Straks weer neuzen bij je favoriere boekhandel? Dat is maar de vraag. Boekhandels hebben het zwaar, en het is onzeker hoeveel er de periode van gedwongen winkelsluiting zullen overleven.

BRUGGEN SLAAN TUSSEN KINDEREN − Het besef dat goed leren lezen en boeken en verhalen de basis vormen voor een betere toekomst en meer wederzijds begrip, groeit wereldwijd. Binnen Europa, maar ook daarbuiten slaan leesbevorderende organisaties, schrijvers, illustratoren, literatuurwetenschappers, uitgevers, bibliothecarissen en leraren daarom steeds vaker de handen ineen.

De Nationale Mediatheek Trofee is een prijs die leerlingen, docenten en mediathecarissen op scholen in het voortgezet onderwijs prikkelt om na te denken over de leesomgeving bij hun op school. Hoe ziet deze er nu uit, kan het verbeterd worden? Of is de leesomgeving nu al iets om trots op te zijn?

Nederlandse 15-jarigen scoren slecht -en steeds slechter- op leesvaardigheid, zo bleek eind 2019 uit het internationaal vergelijkende onderzoek PISA. Nu laat een verdiepende analyse zien dat de kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs is toegenomen.

De website pratenoverfictiefragmenten.nl is live! Op deze website vind je gratis kant-en-klaar lesmateriaal bij recente jeugd- en adolescentenromans voor alle leerwegen in het vmbo en voor de onderbouw havo/vwo!

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel heeft een tiplijst gemaakt met daarop de beste kinderboeken van dit moment. Dit heeft ze niet alleen gedaan, maar samen met leesconsulenten, leescoördinatoren, leerkrachten en kinderboekhandelaren. Manon heeft hun gevraagd; “Wat zijn de mooiste voorleesboeken van dit moment?” Daar kwam een lijst uit van meer dan honderd boeken.

De tien leestips van de Jonge Jury 2021 zijn bekend! De leden van het Jonge Jury Boekgenootschap hebben de tien leukste, grappigste, spannendste en mooiste boeken van de groslijst geselecteerd. De elfde Leestip komt voort uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd.

De Grote Vriendelijke Podcast over jeugdliteratuur heeft de Dutch Podcast Award gewonnen in de categorie Cultuur & Muziek. Dat heeft organisator BNR Nieuwsradio zojuist bekendgemaakt. Makers Jaap Friso en Bas Maliepaard kregen de award eerder al uitgereikt door juryvoorzitter en dj Michiel Veenstra. 

Maandag 26 oktober waren de coaches van De Weddenschap te gast in talkshow M van Margriet van der Linden.

Gistermiddag verscheen een Kamerbrief over de stand van zaken van het Leesoffensief. Hierin onderkennen ministers Van Engelshoven en Slob dat het tij gekeerd moet worden als het gaat om de leesvaardigheid in Nederland. De leesvaardigheid moet omhoog, en de ministers geven prioriteit aan de verbinding van leesonderwijs met leesplezier.

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich hierover al geruime tijd zorgen en luiden nu voor het eerst gezamenlijkde noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie* roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten.

Nederlandse 15-jarigen scoren slecht -en steeds slechter- op leesvaardigheid, zo bleek eind 2019 uit het internationaal vergelijkende onderzoek PISA. Nu laat een verdiepende analyse zien dat ze minder tijd besteden aan lezen en er minder plezier aan beleven. Dat is belangrijk, zeggen de onderzoekers, omdat leesplezier en leesvaardigheid in elkaars verlengde liggen.

Er wordt veel gepraat en geschreven over leesonderwijs en het vak begrijpend lezen. In samenwerking met de Bibliotheken Z-O Fryslan en lokale schoolbesturen start Stichting Lezen met de Bibliotheek op school een project om het leesonderwijs in te richten volgens de principes van effectief leesonderwijs.

Vandaag wordt in het kader van Nationale Ouderendag in het hele land voorgelezen aan ouderen, tijdens de achtste editie van de Nationale Voorleeslunch. Waar normaliter honderden bibliotheken en zorginstellingen een lunch organiseren voor ouderen en daarbij voorlezen, ziet het evenement er vanwege corona dit jaar iets anders uit.

Rondetafel gesprek Tweede Kamer naar aanleiding dalende leesvaardigheid

De Boekenweek voor Jongeren is dit jaar van 18 t/m 27 september en staat in het teken van ‘in een boek kan het wel’. In een boek kunnen jongeren in iedere wereld stappen, wanneer ze maar willen.

Stichting Lezen is online bij het DRONGO Talenfestival aanwezig, met een virtuele stand waar je meer informatie vindt over leesbevordering, verschillende projecten en evenementen waar Stichting Lezen aan bijdraagt. Bezoek de virtuele stand van Stichting Lezen.

 

STADSDICHTER VAN AMSTERDAM − Als veertienjarige verhuisde Gershwin Bonevacia (1992) vanuit Rotterdam-Zuid naar Amsterdam, omdat zijn moeder weer terugkeerde naar Curaçao. Hij ging er nooit meer weg. Nu bezingt hij de hoofdstad als stadsdichter met zijn bezwerende poëzie.

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag. Dat is voor de leescoalitie aanleiding om in een opiniërend artikel nog eens uiteen te zetten wat nodig is om het lezen te bevorderen.

International Literature Festival Utrecht (ILFU) lanceert deze zomer de Internationale Verhalenwedstrijd. Onder het thema ‘Opstaan’ kan iedereen van 16 jaar en ouder een verhaal inzenden in alle mogelijke vormen.

Deze zomer kunnen alle jongeren in Nederland tussen de 12 en 18 jaar viaTaalbaas.nu gratis een workshop volgen om de beste trucjes met taal te leren. Dit kan met auteurs, acteurs, journalisten, cabaretiers en spoken word-artiesten zoals Alex Boogers, Khalid Boudou, Maartje Wortel, Manon Uphoff, Maren Stoffels, Melody Klaver, Micha Wertheim, Naomi Veldwijk, Tim Haars en Stefano Keizers.

‘Aan de kust word je een ander mens. Na een tijdje veranderen je botten in zand en wordt je bloed zout water.’ Dit citaat komt uit Offerkind, het postuum verschenen boek van Rob Ruggenberg, die drie dagen na het voltooien ervan op 26 oktober 2019 overleed. De nieuwe historische jeugdroman past naadloos in zijn oeuvre.

NET ECHT, MONSTERS EN MISVERSTANDEN
– In een prentenboek kan alles. Er woont een pluizig beest onder je bed, een hert krijgt handen, je wordt belaagd door de monsterpolitie of een telboek blijkt een spannende thriller. Talentvolle schrijvers en illustratoren die de verbeelding aanspreken, maken van voorlezen een onvergetelijk avontuur.

STERKER DOOR TAAL – Een schrijversbezoek kan een enorme impuls geven aan het leesplezier van leerlingen. Abdelkader Benali, ambassadeur van De Schoolschrijver, en kinderboekenambassadeur Manon Sikkel, weten hoe de vonk op een klas kan overslaan. Sikkel: ‘De herinnering eraan kan jaren doorlopen. Het komt terecht in het dna van de school.’

HET BELANG VAN DE ANDER 

Mia Stokmans is universitair hoofddocent aan het Departement Culturele Studies van de Universiteit van Tilburg. Haar jarenlange onderzoek naar leesattitude heeft geleid tot de Stichting Lezen-publicatie Lezen doe je samen, over het belang van de ander als rolmodel voor de vrijetijdslezer.

‘Wie kinderliteratuur schrijft, kiest niet alleen voor literatuur, maar ook voor kinderen.’ Dit zei literaire alleskunner Edward van de Vendel ooit in een interview in NRC Handelsblad. Goedbeschouwd is dit citaat het credo van zijn schrijverschap.

Stichting Lezen is blij dat voor De Weddenschap  weer drie fantastische leescoaches bereid zijn om jongeren te stimuleren te gaan lezen. Famke Louise, Jeangu Macrooy en Dio gaan komend seizoen de uitdaging.

Auteur Nina Polak wint met haar roman Gebrek is een groot woord De Inktaap 2020. Polak werd genomineerd voor de literaire jongerenprijs dankzij het winnen van de BNG Bank Literatuurprijs 2018.

In een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant van 2 juni 2020 roepen Geert Buelens, Yra van Dijk, Els Stronks (Universiteit Utrecht en Leiden), de Leescoalitie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver en 250 andere ondertekenaars op tot een COVID-leesoffensief.

De scholen zijn weer begonnen. Misschien wat onwennig, maar toch, heel fijn voor leerlingen en leerkrachten. We informeren u graag over bestaande en nieuwe activiteiten waarmee u de leesbevordering (weer) op kunt pakken. Van de reguliere grote vakantie is bekend dat die tot een terugval in leesvaardigheid kan leiden.

De Dag van de Jonge Jury.gaat wel online door.

 

Oscar Kocken presenteert op 3 juni van 14.00 tot 15.00 uur een online TV-programma, dat met muziek en dans een goede afspiegeling vormt van de oorspronkelijke feestelijke programmering. 

Ons congres Lezen Centraal op 1 april zou in het teken staan van onze nieuwe publicatie ‘De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0 – 20 jaar’. Vanwege de coronacrisis is het congres afgelast. We nodigen nu alle geïnteresseerden graag uit deel te nemen aan het gratis webinar over de doorgaande leeslijn.

De landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gaat vanwege de coronacrisis niet door. We hebben een alternatief slot bedacht: De Pabo Leest Voor! Zo krijgen de pabostudenten alsnog een podium om voor te lezen én kunnen alle basisschoolleerlingen genieten van een goede voorlezer. Selma Noort start op 18 mei de voorleesestafette van haar boek De zee kwam door de brievenbus.

De landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd die op 27 mei zou plaatsvinden, gaat vanwege de coronacrisis niet door. Dit is heel vervelend voor de voorleeskampioenen. Daarom hebben we een manier bedacht om de campagne dit jaar toch nog voorlezend af te sluiten.

Over kritisch leren denken en het opdoen van inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs


Met de campagne Lees voort! roept de Leescoalitie alle grootouders van Nederland op om hun liefde voor lezen door te geven. Door de coronamaatregelen kunnen grootouders nu helaas niet bij hun kleinkinderen op bezoek komen of andersom. De ambassadeurs van de campagne delen daarom tips om van voorlezen op afstand een feestje te maken.

DE URGENTIE IS GROOT – Het recente onderwijsonderzoek pisa, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid in Nederland achteruit holt, stemt zorgelijk. Stichting Lezen-directeur Gerlien van Dalen geeft haar visie op de staat van het lezen en leesonderwijs in Nederland, en de rol van Stichting Lezen als spin in het web van de leesbevordering.

De leesbevordering in de kinderopvang en klassen lag door de coronacrisis tijdelijk stil. Er zijn in die periode veel bestaande en nieuwe online-initiatieven naar voren geschoven om met lezen, schrijven en boeken aan de slag te gaan. Ook nu de kinderen gelukkig weer naar school gaan, is het handig om te weten welke online-initiatieven er zijn.

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel is samen met Stichting Lezen de #ikleesthuischallenge voor kinderen gestart. We willen positief blijven! Elk nadeel heeft zijn voordeel: veel binnen zitten en thuis zijn, betekent natuurlijk ook dat kinderen eindelijk al die boeken kunnen lezen waar ze normaal geen tijd voor hebben.

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting de Versterking het project Vakantielezen aan. Er kunnen maar liefst 7.500 kinderen deelnemen aan het project, uit groep 3 en 4 in krimp- en anticipeerregio’s. De POI ontvangt de gevulde Vakantieleestasjes, benadert zelf de bibliotheken en verdeelt de tasjes onder bibliotheken in de regio.

Onlangs verscheen Ondergedoken als Anne Frank. Verhalen van Joodse Kinderen in de Tweede Wereldoorlog van Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis. De bundel is in 2011 al eens verschenen en nu opnieuw uitgebracht als een speciale uitgave voor het mbo in het kader van 75 Jaar Vrijheid. Het boek kan door mbo-docenten worden gebruikt bij de lessen burgerschap en Nederlands.

De landelijke finales van de Nationale Voorleeswedstrijd, de Pabo Voorleeswedstrijd en Read2Me! zijn afgelast. Hiermee volgen we de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Voorleeshoek biedt de filmpjes tot 6 april gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te vermaken.
Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken!

Op basis van de richtlijnen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus werken de medewerkers van Stichting Lezen thuis. We zijn bereikbaar via info@lezen.nl. Of mail een van onze medewerkers rechtstreeks.

Het congres Lezen Centraal dat gepland stond op 1 april in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch is afgelast. Aanleiding daarvoor zijn de voor het hele land afgekondigde maatregelen om verder verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen.

De Boekenweek (thema: Rebellen en dwarsdenkers) gaat ook op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Op woensdag 11 maart is er speciaal voor scholieren Boekenweek Live! Leerlingen ondervragen tijdens een livestreamuitzending Annejet van der Zijl, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, over haar roman Sonny Boy.

Vandaag begint De Boekenweek. Lezen interviewde Özcan Akyol naar aanleiding van zijn Boekenweekessay.

WELKOM IN DE BOEKENWERELD −Schrijver en columnist Özcan Akyol (1984), ook wel bekend als Eus, schreef dit jaar het Boekenweekessay en vindt dat de wereld van de literatuur moet worden opgeschud: ‘Álle lezers moeten zich welkom voelen in de boekenwereld.’

BoekStart staat ook dit jaar op de Negenmaandenbeurs in de RAI Amsterdam. De beurs vindt plaats van woensdag 26 februari t/m zondag 1 maart 2020. In onze stand staan de BoekStart- en leesspecialisten uit de bibliotheek de bezoekers te woord over het belang van voorlezen aan jonge kinderen, over een taalrijke thuisomgeving en het gratis BoekStartkoffertje.

Donderdag 30 januari start de Poëzieweek 2020, met als motto ‘De toekomst is nu’. Stichting Lezen en haar partners hebben bij de Poëzieweek opnieuw lestips ontwikkeld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

De kinderen van openbare basisschool De Optimist in Heerenveen werden tijdens de feestelijke start van de Nationale Voorleesdagen niet alleen voorgelezen, de kinderen kregen ook een cadeautje: De Voorleestas.

Samenwerken aan betere basisvaardigheden voor jong en oud
Op donderdag 13 februari 2020 vindt in het Beatrixtheater in Utrecht het Tel mee met Taal congres plaats.

Ongeveer 20.000 nieuwe boeken zijn deze week op basisscholen afgeleverd dankzij het onderdeel Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie 2019. Dat is een verdubbeling van het aantal boeken ten opzichte van de actie uit 2018. Scholen konden een deel van het opgehaalde geld van de actie besteden aan een lokaal goed doel.

VAN WINNAAR TOT LEESBEVORDERAAR − Mel Wallis de Vries won zevenmaal de Prijs van de Jonge Jury. Nu trekt zij zich terug uit de publieksverkiezing voor het beste boek voor twaalf- tot vijftienjarigen om de campagne als ambassadeur te gaan ondersteunen. ‘Als ambassadeur van de Jonge Jury wil ik helpen om jongeren het plezier in lezen te laten ontdekken.’

BIJZONDER VOORBEELD – Veel grootouders zijn belangrijk in de levens van hun kleinkinderen. Omdat ze tot een generatie behoren die nog veel boeken leest, leent en koopt, kunnen ze helpen de leescultuur in stand te houden.

BOEK EN TENTOONSTELLING – Daan Remmerts de Vries (1962) is behalve een veelvuldig bekroond kinderboekenschrijver en uitzonderlijk illustrator, ook beeldend kunstenaar. Van zijn vrije werk verscheen onlangs het vuistdikke boek Liefde, je kunt me vinden bij de rivier. In een gelijknamige tentoonstelling toont Museum De Buitenplaats hieruit een keuze.

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen zijn de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit het zojuist verschenen toonaangevende onderwijsonderzoek PISA. Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers wereldwijd, en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op leesvaardigheid. Deze gegevens passen in een brede maatschappelijke trend van ontlezing.

Poëzie is van oorsprong een akoestische vorm, maar in de klas worden gedichten meestal in stilte beleefd. Ze worden door leerlingen gelezen, geanalyseerd, maar zelden voorgedragen en gehóórd. Zouden we poëzievoordracht in de klas nieuw leven in moeten blazen? En zo ja, hoe?

Dit jaar is Borealis van Marloes Morshuis (Lemniscaat) het cadeau van de Bibliotheek voor de campagne Nederland Leest Junior. In deze campagne, die loopt van 1 t/m 30 november, staat het thema Duurzaamheid centraal. Borealis zal verspreid worden onder schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

Het was een lang gekoesterde wens: een eigen boek voor de lerarenopleiding Nederlands. Eind september ging die wens in vervulling met de presentatie van Jeugdliteratuur en didactiek. Handboek voor vo en mbo in de bibliotheek van het Letterenfonds. ‘Het was heel hard nodig dat dit boek er kwam,’ vindt eindredacteur Iris Kamp.

Op woensdag 25 september vond de finale van de Pabo Voorleeswedstrijd plaats in theater Kikker in hartje Utrecht. Tien sterke kandidaten verdedigden de eer van hun provincie. Na een spannende wedstrijd werd Marlisa van der Goot van de NHL Stenden Hogeschool in Groningen de nieuwe kampioen.

Op 25 en 26 oktober staat Stichting Lezen op het DRONGO talenfestival in Nijmegen. In de stand laten we zien wat taal en lezen met elkaar te maken hebben. En tijdens onze deelsessies vertellen we over het belang van lezen en voorlezen. Zo verklapt kinderboekenambassadeur Manon Sikkel hoe je zelfs de moeilijkste lezers aan het lezen krijgt.

Op 28 oktober start het negende seizoen van De Weddenschap, de leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen. De leescoaches zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Loiza Lamers, Gerson Main en Sarah-Jane zullen eind oktober de landelijke aftrappen verzorgen.

De Boekenweek voor Jongeren is in volle gang. Vrijdag 20 september is Het Beste boek voor Jongeren bekendgemaakt tijdens de Lit Night Show in Vondel CS. Het boek De dag die nooit komt van Oliver Reps is verkozen tot het Beste Boek voor Jongeren 2019 in de categorie ‘Nederlandstalig’.

Begin oktober start het grootste kinderboekenfeest van het jaar weer: de Kinderboekenweek. Op Leesplan.nl staan lessuggesties bij boeken die bekroond zijn met een Zilveren Griffel of Vlag & Wimpel en bij voorleesboeken met het Kinderboekenweekthema. Voor het voortgezet onderwijs hebben we lessuggesties laten maken bij de vijf genomineerde boeken van de Thea Beckmanprijs.

GRAPPIG EN INHOUDELIJK − Jörgen Apperloo is de bedenker van Vlogboek, het YouTubekanaal met bijna tweehonderd filmpjes over literatuur: inhoudelijke besprekingen en literatuurgeschiedenislesjes van een paar minuten. Scholieren, docenten en hoogleraren maken er gretig gebruik van. Apperloo: ‘Je kan én grappig zijn en iets inhoudelijks vertellen.’

POSITIEF CONTACT – Op zo’n negentig consultatiebureaus zijn al BoekStartcoaches actief met als doel om kinderen vanaf heel jonge leeftijd vertrouwd te maken met boeken. Michelle Oolders, leesconsulent van Bibliotheek Midden-Brabant, en Marije Kooistra, leesconsulent van Bibliotheken Mar en Fean, laten zien wat er op zo’n ochtend vol boeken en baby’s gebeurt. ‘Winst zit soms in kleine

TOEGEVOEGDE WAARDE

Leesclubs op school kunnen bijdragen aan zowel de geletterdheid, de mondelinge vaardigheden als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, zo blijkt uit onderzoek. Jody Polleck uit New York deed vijftien jaar lang onderzoek naar deze onderwijsvorm op allerlei schooltypen.

In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Ook dit jaar kunnen scholen kiezen voor Lokaal Besteden/Boeken voor de schoolbibliotheek. Bij de eerste editie hebben ruim 200 deelnemende scholen gekozen voor deze optie. Zo zijn begin dit jaar op de scholen ongeveer 10.000 nieuwe, ingewerkte boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen afgeleverd.

Op 4 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de motie van Lodewijk Asscher (PvdA) en Corinne Ellemeet (Groen Links) aangenomen om ‘te bezien hoe het gebruik van bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland kosteloos toegankelijk kan worden gemaakt’. Dat gebeurde n.a.v.

‘Ik ga door met het generieke leesbevorderingsbeleid. Met programma's als Kunst van Lezen, de Bibliotheek op school en het BoekStartkoffertje bereiken we heel veel kinderen. Die moeten we blijven doorzetten.’ Dat zei minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, 13 juni tijdens het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer.

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en Kunst van Lezen 100 scholen (5000 kinderen) de kans mee te doen aan het project Vakantielezen. Het betreft de Bibliotheek op school-scholen in krimpgebieden en anticipeerregio’s als mede andere scholen in achterstandswijken (die eveneens werken met leesconsulenten).

Voor Kunst van Lezen is de aanpak van taalarme gezinnen een speerpunt. Met deze gezinsaanpak worden ouders ondersteund om hun kinderen een rijke en stimulerende taalomgeving te bieden. Het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal heeft voor dit jaar drie miljoen euro gereserveerd voor aanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders. Vanaf zaterdag 1 juni 2019 kun je een aanvraag doen.

Op  het consultatiebureau je kindje laten meten, wegen en onderzoeken, en tegelijkertijd informatie krijgen over hoe je het beste kunt voorlezen – het werkt.

Sfeerverslag vmbo expertmeeting 12 april 2019

Tijdens een expertmeeting hebben Stichting Lezen en SLO vrijdag 12 april 2019 hun nieuwe website lezeninhetvmbo.nl gelanceerd. De website ondersteunt leraren in het vmbo bij het realiseren van goed leesonderwijs. Hard nodig en zeer welkom, oordeelden de aanwezige leraren, beleidsmakers en leesbevorderaars.

De afgelopen maanden heeft KVB Boekwerk drie onderzoeken laten uitvoeren in een grote studie rondom de impact van het boek. De drie rapporten die dat opleverde zijn op 27 maart aangeboden aan Minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

Ongeveer 10.000 nieuwe boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen zijn begin dit jaar op basisscholen afgeleverd dankzij het onderdeel Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie. Scholen konden voor het eerst een deel van het opgehaalde geld besteden aan een lokaal goed doel. Daarbij mochten ze ook kiezen voor het stimuleren van lezen op de eigen school via Stichting Lezen.

Tsead Bruinja is de nieuwe Dichter des Vaderlands. De 44-jarige Friese Amsterdammer neemt de titel over van Ester Naomi Perquin, die de afgelopen twee jaar het ambt bekleedde. Bruinja, de zevende Dichter des Vaderlands, werd gekozen door een benoemingscommissie van kenners en dichters.

Op donderdag 31 januari startte de Poëzieweek met de Gedichtendag. Voor veel scholen was dat aanleiding om extra aandacht aan poëzie te besteden. Dichters waren druk met schoolbezoeken, die via ‘boek een dichter’ met extra subsidie te organiseren zijn.

Zing mee met het kinderliedje De voorleestrom, een liedje in elf talen! Door samen te zingen groeit de emotionele band tussen ouder en kind. Omdat er in ons land veel verschillende talen gesproken worden, wordt het liedje door bekende artiesten in het Nederlands, Fries, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Frans, Mandarijns, Engels, Tamazights en Tigrijns gezongen.

Verslag van Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie, wetenschappelijk congres 13 december 2018


Een uitverkochte zaal en een mooi rapportcijfer van bezoekers. Het wetenschappelijke congres op 13 december 2018 was geslaagd en leverde een schat aan inzichten op over het belang van leesmotivatie.

Bezoek de stand van Stichting Lezen

ANDERS KIJKEN – Kinderkunstboeken zijn aan een flinke opmars bezig. Ze helpen kinderen bewust te maken van het feit dat we de wereld allemaal met andere ogen zien.

Henk van Straten won de prijs voor het Beste Boek voor Jongeren 2018 met Wij zeggen hier niet halfbroer, volgens de jongerenjury ‘een ontzettend komisch en levendig boek over jezelf vinden, dat elke tiener zou moeten lezen’.

Verslag expertmeeting lezen en literatuur in curriculum.nu 31 oktober

Het grootste talenfestival van Nederland en Vlaanderen vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 november. Locatie: de Radboud Universiteit in Nijmegen in het Elinor Ostromgebouw.

Sinds 2016 heeft de landelijke campagne Nederland Leest ook een junioreditie voor kinderen van 10 - 14 jaar ( groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee jaar van de middelbare school). 

UITDAGING – Tijdens De Weddenschap gaan leerlingen met klas, docent en drie bn’ers de uitdaging aan om drie boeken te lezen. De vmbo-scholen Groene Hart Rijnwoude en SG Nelson Mandela zijn enthousiaste deelnemers.

Kom vrijdag 2 november naar Meer lezen, beter in taal in het mbo.

VOOR ELK KIND EEN BOEK – Jozua Douglas schreef het Kinderboekenweekgeschenk 2018: De eilandenruzie. Als schrijver gelooft hij sterk dat je kinderen zelf moet laten kiezen wat ze willen lezen. ‘Een kind met een innerlijke belevingswereld vindt de weg naar literaire boeken vanzelf.’

Op 21 september gaat in Utrecht de Boekenweek voor Jongeren van start met de uitreiking van de Beste Boek voor Jongeren-prijs.

LEZEN EN LEREN
Minister Ingrid Van Engelshoven (D66) is nu bijna een jaar de baas op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze maakt zich zorgen over het geringe leesplezier van vijftienjarigen en heeft grote ambities op het gebied van taal- en leesonderwijs. ‘Je kunt geen goed technicus zijn zonder taal te beheersen.’

Verhalen helpen mensen uit sociaal isolement

Wetenschappers die onderzoeken hoe we literatuur lezen verzamelen zich eens in de twee jaar op de IGEL-conferentie. Niels Bakker, onderzoeksmedewerker van Stichting Lezen, brengt verslag uit.

JURYTRAJECT − Met 880 juryleden is De Inktaap de grootste literaire jury van Nederland. In dit  ambitieuze leesbevorderingsproject oordelen jongeren tussen vijftien en achttien jaar over de keuzes van literaire jury’s. Uit drie prijswinnaars kiezen ze hun eigen favoriet; tijdens de slotdag kruisen ze hun degens.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Erna van Koeven: Lezen in het mbo. De context van beroep en burgerschap biedt kansen.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Caroline Wisse-Weldam over lezen in het vmbo.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het intervieuw van Eva Gerrits met docent Nederlands Didy Pijpker over vakoverstijgende projecten.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Emy Koopman over creatief schrijven

Uit Engels onderzoek naar diversiteit in kinderboeken blijkt dat 1% van de kinderboeken die in 2017 in Engeland zijn uitgegeven een BAME (black, Asian, minority ethnic) hoofdpersoon bevat. Stichting Lezen vindt diversiteit in jeugdliteratuur heel belangrijk. Het was ook de rode draad op ons jaarlijkse congres Lezen Centraal.

WINNAAR – Annet Schaap (1965) maakte, vooral als illustrator, zo’n tweehonderd boeken voordat Lampje, haar schrijfdebuut voor kinderen, verscheen waarmee ze meteen de Woutertje Pieterse Prijs won.

Kunst van Lezen maakt zich al jaren sterk voor het certificeren van de educatieve dienstverlening van bibliotheken richting kinderopvang en onderwijs. In 2017 is Kunst van Lezen/Stichting Lezen zowel vertegenwoordigd geweest in de stuurgroep als de werkgroep rond de nieuwe certificering waarin de educatieve dienstverlening een plaats heeft gekregen.

Eind december 2017 heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de Midterm Review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Minister Van Engelshoven is op 13 en 26 juni tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer in gesprek gegaan met de Kamercommissie OCW over laaggeletterdheid en in het bijzonder over het actieprogramma Tel mee met Taal.

Kunst van Lezen moedigt bibliotheken aan om, samen met lokale of regionale partners uit kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en onderwijs, gebruik te maken van de vervolgsubsidie Tel mee met Taal die per 1 augustus 2018 openstaat. Er is een bedrag van 2.300.000 euro beschikbaar voor het beter bereiken van laagtaalvaardige ouders.

Stine Jensen over lezen

Filosoof, schrijver en programmamaker Stine Jensen raakte als kind in de ban van De Vijf. Het zoeken naar betekenis achter de dingen is haar drijfveer – als lezer, schrijver en deelnemer aan Wie is de Mol?

PODCASTS − Kinderen en jongeren lezen weinig boeken, terwijl bewezen is dat literaire verhalen het inlevingsvermogen vergroten. Kunnen audioverhalen een alternatief bieden?

Graag feliciteert Stichting Lezen drie nieuwe Nederlandse voorleeskampioenen 2018. Dat zijn: Sarah van Pruissen uit Zwolle, Isa Hazelaar uit Sneek en Stan Thielen uit Tilburg.

Onze kinderboekenambassadeurs Hans & Monique Hagen hebben een ambassade gevonden! Waar? In het Kinderboekenmuseum. De Kinderboekenambassade wordt dé plek waar lezers, jong en oud, de magie van verhalen met elkaar kunnen delen. 

Voor het zevende jaar werd op landelijke niveau Read2Me! georganiseerd; dé voorleeswedstrijd voor de brugklas. In een spannende landelijke finale op Podium Hoge Woerd in De Meern (Utrecht) streden elf finalisten om de titel Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 2018.

Stan Thielen uit Noord-Brabant heeft gisteravond in Het Huis in Utrecht de zevende landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewonnen. Hiermee mag Stan van Fontys Hogeschool Kind & Educatie Tilburg zich een jaar lang de Pabo Voorleeskampioen van Nederland noemen. Stan las voor uit het boek Spijkerzwijgen van Simon van der Geest.

Voor de vijfentwintigste keer werd op landelijke niveau De Nationale Voorleeswedstrijd georganiseerd voor de hoogste klassen van de basisschool. In een zinderende landelijke finale in een volle Schouwburg Amstelveen streden twaalf finalisten om de titel.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Lucas van Deijl, Feike Dietz en Els Stronk over het hoe en waarom van onderzoekend leren

Het maartnummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand artikel is een bewerking van een conferentiepaper en –presentatie van Linda Ackermans tijdens de HSN-conferentie Onderwijs Nederlands, 24-25 november 2017.

De Raad voor Cultuur heeft vandaag het sectoradvies Letteren en Bibliotheken met de titel De daad bij het woord gepubliceerd. Daarin signaleert en analyseert de Raad ontwikkelingen in de letteren– en bibliotheeksector en doet aanbevelingen om knelpunten te verlichten.

Het maartnummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Hoofdredacteur Renske Valk sprak voor het openingsartikel met Gerlien van Dalen en bijzonder hoogleraar Roel van Steensel. 

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

Op 26 maart heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. De tussentijdse resultaten van het programma hebben, zowel voor wat betreft preventie als curatie, de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Lezen verruimt ons denken en leert ons anderen beter te begrijpen, vaardigheden die goed van pas komen in de huidige samenleving. Daarom nodigt de Leescoalitie in 2018 iedereen in Nederland uit om eens (vaker) een boek te lezen over iemand die anders is dan zijzelf.

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

Nieuw in de JGZ-academie, de e-learning Taalstimulering door voorlezen.

Stichting Lezen zoekt ter versterking van de Raad van Toezicht twee nieuwe leden met de volgende profielen:
- Iemand met ervaring en een netwerk op het gebied van (nieuwe) media
- Iemand met ervaring en een netwerk binnen het boekenvak / bibliotheek

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

Op maandag 20 november vindt de conferentie Doe Mee(r) met Taal plaats in Amsterdam. Deze conferentie is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

KLASSIEK GRIEZELEN – ‘Gruwelijk eng!’
is het thema van de Kinderboekenweek 2017 die wordt gevierd met veel weerwolven en rammelende botten. Wie een echt spannende week wil, kan terecht bij stapels nieuwe  griezelboeken. Een tip: ga vooral niet voorbij aan ijzersterke klassiekers. Want een echt griezelig boek schrijven is helemaal nog niet zo makkelijk.

GESCHENK − Superjuffie Janneke Schotveld was er tien jaar geleden ineens met Villa Fien en werd eind vorig jaar ‘al’ gevraagd voor het Kinderboekenweekgeschenk. Voor jeugdauteurs de allergrootste eer. ‘Ik heb er twee weken wakker van gelegen.’

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september vindt het Drongo talenfestival plaats

Speciaal voor Literatour 2017 schrijven drie schrijvers, Özcan Akyol, Mano Bouzamour en Elfie Tromp, korte verhalen die worden uitgebracht in 3PAK. Een team van 25 schrijvers staat klaar voor de tour, om met zoveel mogelijk jongeren in gesprek te gaan op verschillende middelbare scholen. Daarnaast worden er in september de Dioraphte Literatour-prijzen uitgereikt.

GENDERGERICHT − Presentatrice en programmamaker Iris van Lunenburg is een van de drie uitdagers van de leescampagne De Weddenschap. Vrouwelijke auteurs en vrouwelijke  hoofdpersonen vormen de rode draad in haar leesgeschiedenis.

NIET VAN PAPIER − Literatuurwetenschapper Kila van der Starre doet onderzoek naar de rol van poëzie in het alledaagse leven. Haar dwarsdoorsnedestudie Poëzie in Nederland laat zien hoe vaak en bij welke gelegenheid Nederlanders met poëzie in aanraking komen. De resultaten zijn hoopgevend: poëzie leeft. Maar vooral buiten het boek.

BEELDTAAL – Haar gewaagde kleurgebruik wordt alom geprezen, maar er is meer. Ieder verhaal dicteert zijn eigen vorm, toont het werk van Annemarie van Haeringen.

VERANTWOORD LEZEN IN DE PUBERTEIT – Nederlandse tieners, in de meest cruciale fase van hun leescarrière, zijn een lastig te bereiken groep. Na de overstap naar de middelbare school verliezen veel kinderen hun leesplezier, zo blijkt uit cijfers. Hoe kunnen ze met slim gekozen boeken voorbereid worden op de klassiekers, waarvan we hopen dat ze die later gaan lezen?

WOUTERTJE PIETERSE PRIJS − Robuuste illustraties op het karikaturale af, verhalen waaraan vaak een sprookjesidioom ten grondslag ligt; de kinderboeken van Gerda
Dendooven onderscheiden zich door verbeeldingskracht en een hoge mate van eigenzinnigheid. Met Stella, ster van de zee won ze de Woutertje Pieterse Prijs.

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? 

BoekStart stimuleert goed voorleesklimaat, maar het kan nog beter

Kinderopvanglocaties met BoekStart zijn actiever bezig met voorlezen en leesbevordering dan locaties zonder deze aanpak. Naast deze positieve conclusie biedt het onderzoek naar de effecten van BoekStart op het voorleesklimaat ook kritische lessen, bleek tijdens de expertmeeting op vrijdag 3 februari 2017.

Deze week vindt in Bologna de 54ste editie van de Bologna Children's Book Fair plaats. Tijdens deze belangrijke kinderboekenbeurs ontmoeten uitgevers, redacteuren en schrijvers vanuit de hele wereld elkaar om kennis te nemen van elkaars boeken - en deze te verhandelen.

De opbrengst van literair lezen

Als je veel tijd en geld steekt in het bevorderen van het lezen voor je plezier, dan is de vraag gerechtvaardigd of dat wel ergens goed voor is. Onderzoekers Jette van den Eijnden en Emy Koopman gingen op jacht naar empirisch bewijs.

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

‘Dat ben ik,’ dacht Eliane Segers (43) toen ze het functieprofiel van de nieuwe hoogleraar Lezen en Digitale Media las. ‘Het onderzoek dat ik doe bij het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit en dat zich grotendeels afspeelt in het primair onderwijs, draait om het optimaliseren van lezen en leren lezen, ondersteund door multimedia,’ licht Segers toe.

Oproep voor docenten die promotieonderzoek willen gaan doen naar het fictie- en literatuuronderwijs.

Van 24 tot en met 28 januari is Stichting Lezen te vinden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, dé beurs voor en door onderwijsprofessionals.

Frank van der Lende presenteert dagelijks zijn eigen radioshow Frank ♥op 3fm en is een van de drie uitdagers van De Weddenschap 2016. Maar Van der Lende is meer dan alleen radio-dj, hij is ook een lezer.

MEES KEES JUBILEERT – Tien jaar na de verschijning van zijn eerste boek zit stagiair mees Kees nog steeds in de lift. De vierde bioscoopfilm, Mees Kees langs de lijn, gaat op 7 december in première.

Verslag van de expertmeeeting Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo op 28 september 2016.

Als je hem ziet en spreekt, zou je het niet zeggen, maar als de Kinderboekenweek begint, is Dolf Verroen op een maand na achtentachtig. De vis en de jongen, Hoe  mooi wit ik ben, Karel en de kindermoordenaar, het is maar een greep uit de ruim honderdtien kinderboeken waarmee Verroen kinderboekenkasten verrijkte.

Paul van Loon, Selma Noort, Marco Kunst, Simon van der Geest, Edward van de Vendel, Sylvia Vanden Heede, Anna Woltz. Steeds meer populaire of kinderboekenschrijvers van bekroond niveau schrijven boeken waarmee kinderen kunnen leren lezen. Pardon, léuk kunnen leren lezen.

DE GORGELS VAN MYJER – Ze hebben kleine gespierde beentjes en lijken op een bolletje wol: de Gorgels. Cabaretier Jochem Myjer beschrijft in De Gorgels een wonderbaarlijk minivolkje uit de duinen. Hij won er de Prijs van de Kinderjury mee en krijgt regelmatig foto’s toegestuurd van zelf geknutselde Gorgels: gehaakt, gebreid, gekleid, op het strand getekend.

Het succesvol verlopen project Lezen is leuk! krijgt een vervolg: Vakantielezen is leuk!

Vakantielezen

Marieke Baselmans werkt sinds vijfentwintig jaar als leerkracht op een basisschool, waar het haar opvalt dat kinderen na de zomervakantie vaak een terugval vertonen in hun leesvaardigheid. Afgelopen zomer organiseerde ze een pilotstudie, om te onderzoeken hoe die zomerleesdip bestreden kan worden.

De bibliotheek spint haar web

Laaggeletterdheid is een landelijk probleem dat de gemoederen binnen het leesonderwijs bezighoudt. Want goed kunnen lezen staat aan de wieg van een goede algemene ontwikkeling.

De campagne Nederland Leest gaat in 2016 veranderen. De scholierenpocket voor havo/vwo, die i.s.m. Stichting Lezen werd aangeboden, verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt Nederland Leest Junior, dat zich richt op groep 7 en 8 en vmbo 1 en 2. Voor de oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs verschijnt tijdens Literatour de verhalenbundel 3PAK, inclusief bijpassend lesmateriaal.

Leerlingen uit de bovenbouw van vmbo, havo en vwo hebben sinds vorig jaar hun eigen campagneweek waarin literatuur tot leven komt. De Literatour is uitgegroeid tot een volwaardige Boekenweek voor jongeren met een eigen prijs, schrijvers in de klas, een geschenk en andere leuke extra’s. 

Jan Paul Schutten, de Kinderboekenambassadeur, roept via de wedstrijd Help de Kinderboekenambassadeur! de hulp in van alle schoolkinderen. Hij zoekt namelijk een steengoede campagne die duidelijk maakt hoe leuk lezen is. Bijvoorbeeld een poster die laat zien hoe spannend, komisch of ontroerend boeken zijn. Of die laat zien hoe je er slimmer, vrolijker en grappiger van wordt.

Van 12 tot 20 maart is het Boekenweek en dat gaat op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Hoe zorg je ervoor dat de Boekenweek een feest in de klas wordt? Volg deze twee gouden tips:  

VAN FAMILIE MOET JE HET HEBBEN

Voor het Boekenweekgeschenk schreef Esther Gerritsen een psychologisch portret van een familie. ‘Ik begin hoog op een schaal van ellendigheid, stop iedereen in een kooi en kijk wat er dan gebeurt.’

Kiekeboe! van Giuliano Ferri is verkozen tot Het BoekStart Babyboekje 2016. Dat maakte Gerda Havertong op 26 februari bekend op de Negenmaandenbeurs. Van 16 januari tot 16 februari 2016 konden ouders en pedagogisch medewerkers stemmen op hun favoriete boekje uit een shortlist die was samengesteld door een deskundige jury.

De literaire benefietavond Een nieuw hoofdstuk, waar ruim twintig auteurs en muzikanten belangeloos optraden, heeft € 40.435 euro opgeleverd voor My Book Buddy. Voor dit bedrag ontvangen meer dan 2000 kinderen een “lees-start-pakket”, bestaande uit o.a. een rugzakje, prentenwoordenboek en een werkschrift.

Van boeken word je beter

We kunnen het lezen van boeken natuurlijk beschouwen als een nuttig en aangenaam tijdverdrijf en het daarbij laten. Het brengt ontspanning, informatie en kennis. Maar misschien doet lezen wel meer. Je wordt er beter van, vinden sommigen. Taliger. Intelligenter. Empathischer. Gezonder. Dat is nogal wat. Of het ook klopt? De fervente lezer twijfelt er niet aan.

In 2016 viert de Leescoalitie het boek, tijdens 2016 Jaar van het Boek

Op acht december vond de kick off plaats van het programma Tel mee met Taal.

MISSIE - Dit najaar reisde de bevlogen Britse leesbevorderaar Aidan Chambers langs drie Nederlandse pabo’s voor een serie lezingen en workshops. Zijn pabotour startte op de Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Veghel, waar hij de noodzaak van goed leesonderwijs benadrukte en de alarmklok luidde. ‘Wie niet goed kan lezen en schrijven, blijft een derderangsburger.’

LITERATUURLES, MAAR DAN ANDERS – Hoe breng je leerlingen bij dat literatuur verrijkend is? Op het Keizer Karel College in Amstelveen hebben ze het antwoord: geef vakoverstijgend literatuuronderwijs, afzonderlijk van de talen.

Speciale voetbalwedstrijd Vaders Voor Lezen elftal als aftrap voor de Vaderweek met o.a. Ruben Nicolai, Job Cohen en Beau van Erven Dorens

 

Reactie van Stichting Lezen op de Analyse Dialoog Onderwijs2032

Kan een boek je genezen als je ziek bent? Misschien niet letterlijk, maar dat lezen helend kan werken, wordt steeds breder ondersteund.

VADERS INSPIREREN – Vaders moeten vaker voorlezen,luidt de boodschap van de Vaders Voor Lezen-campagne van de Leescoalitie. Vooral jongens hebben daar baat bij, blijkt uit onderzoek.

Schenk de zwakke lezer vertrouwen. Dat was de rode draad door de lezingen en workshops tijdens de studiedag ‘Over lezen gesproken’. Ruim 150 leraren en leesbevorderaars lieten zich op vrijdag 2 oktober 2015 bijpraten over en enthousiasmeren voor leesbevordering in het (v)mbo.

Verslag van de expertmeeting Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs op 18 september 2015

In november barst Nederland leest weer los en krijgt elk bibliotheeklid een boek cadeau van de Openbare Bibliotheek: Nederland Leest de mooiste korte verhalen, gekozen door A.L. Snijders.

Bij het schrijven van het Kinderboekenweekgeschenk 2015 vond tweevoudig Gouden Penseelwinnaar Simon van der Geest inspiratie in de geschiedenis van de Zweedse ontdekkingsreiziger Salomon August Andrée, die in een ballon richting Noordpool vloog. Per ongelukt!

Op donderdag 1 oktober 2015, Internationale Dag van de Ouderen, vindt de derde editie plaats van de Nationale Voorleeslunch.

Zou filosoferen met kinderen een rol kunnen en moeten spelen bij leesbevordering? Marja van Rossum en Anton Vandeursen zeggen meteen ja.

LEERLINGEN OVER DE WEDDENSCHAP – De Weddenschap is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een succesvolle leescampagne voor het vmbo. Tijdens het afgelopen schooljaar gingen 3500 leerlingen de uitdaging aan om binnen een halfjaar drie boeken te lezen. Het Wolfert Pro in Bergschenhoek leverde de meeste deelnemers: 206 van de 494 leerlingen van deze school gingen een persoonlijke weddenschap aan.

Het omslagartikel van het aprilnummer van JSW - vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding - gaat over het stimuleren van leesmotivatie via de Bibliotheek op school.

Inspiratie – De afgelopen editie van Lezen Centraal, het jaarlijks congres van Stichting Lezen, kon woensdag 25 maart rekenen op een recordopkomst: ruim driehonderd docenten, bibliothecarissen, jeugdboekenschrijvers en andere leesbevorderaars meldden zich in muziekcentrum Tivoli/Vredenburg in Utrecht voor een dag vol inspirerende lezingen, workshops en ontmoetingen.

JONGERENLITERATUURPRIJS IN CAMPAGNEWEEK – De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs krijgt dit jaar een andere naam, maar behoudt haar missie. Vanaf dit jaar wordt de prijs onderdeel van de Literatour, een boekenweek voor jongeren die moet leiden tot meer hartstochtelijke lezers. De prijs is daarom omgedoopt tot Dioraphte Literatour Prijs.

INTERVIEW MET LOUIS TAVECCHIO
Vaders hebben een belangrijke voorbeeldrol voor hun kinderen en vooral hun zoons, ook als het gaat om (voor) lezen. Waarin zit hun toegevoegde waarde? Emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio weet: ‘Hun natuurlijke manier om met tekst om te gaan verruimt de blik van het kind op de wereld.’

30 januari 2015

Wint uw mediatheek (v.o.) de Prijs voor de Beste Leesomgeving?

10 februari 2015

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

Eind januari 2015 lanceerde CPNB een gloednieuwe campagne voor jongeren: de Literatour. Lees hier wat er gaat gebeuren tijdens deze 'Boekenweek voor jongeren' - en hoe je zelf kunt meedoen. 

Op 12 september 2014 gaf Aidan Chambers op uitnodiging van Stichting Lezen in de OBA een lezing en een workshop Praten over boeken. 

Op donderdag 29 januari 2015 luidt Gedichtendag de Poëzieweek in. Het motto van deze editie is Met zingen is de liefde begonnen. En als een dichter de liefde bezingt, dan krijg je poëzie. Hoe maak je de Poëzieweek tot een succes in de klas? Vijf tips op een rij.

 

Vaders doen minder aan leesopvoeding. Is dat uit vrije wil of houden moeders de poorten gesloten? En hoe maak je voorlezen aantrekkelijk voor de hipsterman met designbaard? Over deze vragen ging het tijdens de expertmeeting Vaders Voor Lezen: Van geclaimde naar gedeelde domeinen, die op vrijdag 12 december werd gehouden in het Letterenhuis in Amsterdam.

Afscheid 

Na zestien jaar stopt hij ermee: leesprofessor Dick Schram, die één dag per week voor Stichting Lezen onderwijs gaf en onderzoeken deed en begeleidde, vindt dat het tijd wordt voor een nieuwe generatie. ‘En om al die dingen die we geleerd hebben eens goed in praktijk te gaan brengen.’

Op dinsdag 11 november werd tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs bekendgemaakt dat het Augustinuscollege uit Groningen de winnaar is van de Prijs voor de Beste Leesomgeving. Leesbevorderaar Aidan Chambers – keynote speaker van het symposium en auteur van onder andere De leesomgeving – overhandigde de prijs aan Joke Boonstra, mediathecaris van het Augustinuscollege.

Nederland Leest is begonnen. Bij de start op 1 november  vloog Maarten ’t Hart in een helikopter door Nederland om bibliotheken aan te doen. Tijdens Nederland Leest geven bibliotheken hun leden het boek Een vlucht regenwulpen cadeau. Door de deelname van Stichting Lezen, lezen ook scholieren door heel Nederland het boek.

November staat traditiegetrouw in het teken van Nederland Leest, een van de grootste leescampagnes van Nederland. Bijna een miljoen lezers zullen Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart (her)lezen. Dat zijn voornamelijk bibliotheekleden, die het boek gratis kunnen afhalen bij de bibliotheek.

Op dinsdag  4 november a.s. van 16.00-16.45 uur organiseert Stichting Lezen in samenwerking met Cubiss een webinar (= een seminar op het web) met bovenstaande titel. 

Het is Kinderboekenweek en dus is het  feest.  Veel basisscholen hangen deze week vol slingers  en er wordt elke dag meegezongen en -gedanst met de Kinderen voor Kinderen-hit. En een alerte school heeft ruim op tijd het gratis lesmateriaal besteld bij de CPNB.  Hier volgen drie tips om het feest nóg leuker te maken:

Grote namen en inspiratie op tweejaarlijks symposium

Op dinsdag 11 november vindt de Dag van het Literatuuronderwijs plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuureducatie. Sprekers dit jaar zijn o.a. Arnon Grunberg, Aidan Chambers, Joke van Leeuwen, Annejet van der Zijl, Thomas Vaessens en Geert Buelens.

Taalbeleid op het vmbo

Hoe hangt de vlag erbij op het gebied van taal en lezen in het vmbo? Daar is nog een wereld te winnen, denkt Kees Broekhof, consultant bij Advies- en onderzoeksbureau Sardes: ‘Ik hoop dat we over vijf jaar kunnen vieren dat alle vmbo-scholen een taalbeleid hebben ontwikkeld waarin vrij lezen prominent aanwezig is.

Bijna geen meesters meer, toenemende leesachterstanden bij jongens. Wie maakt zich er geen zorgen over? Pjotr van Lenteren, jeugdrecensent van de Volkskrant en zelf die ene jongen die graag leest, bekeek het rapport Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? dat onlangs is uitgebracht door Stichting Lezen. 

Internationaal. Dat is het thema van de zesde Middag van het Kinderboek, die plaats zal vinden op zaterdag 13 september, zoals gewoonlijk in de OBA op het Oosterdokseiland te Amsterdam. Dit jaar wordt het iets anders dan vorige jaren. Naast de gebruikelijke korte lezingen zal er een lange lezing zijn. Die wordt verzorgd door eregast Aidan Chambers, die dit jaar tachtig wordt.

Lezen, stemmen en vieren zijn de drie kernwoorden van de Jonge Jury nieuwe stijl.

Regelmatig verschijnen er berichten die erop wijzen dat Nederlandse kinderen steeds minder graag lezen, zeker nu ze zich van jongs af aan omringd weten door smartphones, videospelletjes en Facebook. Rapporten van het Cito en het toonaangevende PIRLS-onderzoek lieten jarenlang een dalende trend zien in het leesplezier.

Stichting Lezen en het ITTA organiseerden op 14 mei j.l. de tweede expertmeeting ‘Lezen in het vmbo’ met als sprekers o.a. Gerdineke van Silfhout en Kees Broekhof. Bea Ros maakte het onderstaande verslag.

Lezen voor de lijst, hoe doe je dat? Met een traditionele aanpak waarin cultuuroverdracht centraal staat, zodat leerlingen met voldoende literaire bagage de school verlaten? Of liever de keus (gedeeltelijk) vrijlaten en de individuele ontwikkeling van de leerling centraal stellen? Bovenbouwdocenten van verschillende vwo-scholen vertellen over hun zoektocht naar evenwicht.

De genomineerde boeken voor De Inktaap 2015 zijn bekend. Dinsdag 13 mei won Ilja Leonard Pfeijffer de Libris Literatuur Prijs met La Superba. Hiermee is de shortlist compleet en beginnen meer dan tweeduizend jongeren in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op Curaçao in september aan het leesavontuur.

Boekenbabbels.nl is een website waarop  basisschoolleerlingen elkaar via een zelf opgenomen filmpje kunnen enthousiasmeren over boeken die ze gelezen hebben

‘Lezen is leuk’ is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in
Nederland te stimuleren.

Verslag van de expertmeeting Ouders betrekken bij lezen op vrijdag 21 maart 2014

De Inspectie van het Onderwijs stelt in haar op 16 april verschenen verslag dat structurele aandacht voor voorlezen en vrij lezen noodzakelijk is om leeropbrengsten te verhogen.

Op 2 april is het International Children's Book Day, oftewel Internationale Kinderboekendag.

Het belang van non-fictie boeken op school

Ilse Bos debuteerde vorig jaar met Troep, een onstuimig kinderboek dat knettert van het vertelplezier. Zodra het was verschenen ging ze op scholenbezoek, op zoek naar haar lezers.

Een dubbelinterview met Angela Crott en Gijsbert Stoet.

Een interview met Stephen Krashen 

De tien nominaties voor de juryprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2014 zijn bekend. Daarnaast heeft de jury een tiplijst samengesteld met 17 boeken die “op een haar na” niet genomineerd zijn, maar die “zeker de moeite van het lezen waard” zijn, aldus de website www.djp.nl. 

Sinds een aantal jaar is er ook een voorleeswedstrijd pabo's. Deze voorleeswedstrijd voor pabostudenten sluit aan bij de onderwijsdoelen van de opleidingen. 

VAN GAGSTRIPS TOT GRENSOVERSCHRIJDERS − Voor kunstminnaars, stripverslinders, lezers die visueel zijn ingesteld, maar ook voor scholieren die moeite hebben met lange lappen tekst, is de graphic novel een cadeautje. Het genre bloeit, maar laat zich moeilijk onder één noemer vangen.

Docenten in het vo kunnen de Boekenweek op vele manieren inzetten in het literatuuronderwijs. Zo is het bijvoorbeeld relatief eenvoudig om met alle leerlingen hetzelfde boek (het Boekenweekgeschenk) te lezen. Het Boekenweekgeschenk is vaak populair bij leerlingen, al was het maar vanwege de geringe omvang. Maar er is meer.

Tijdens het jubileumcongres van Stichting Lezen benadrukte de Amerikaanse emeritus hoogleraar Education, Stephen Krashen, het belang van vrij lezen voor de taalontwikkeling en de leesmotivatie van kinderen.

Erik van Os en Elle van Lieshout weten precies welke ingrediënten een goed voorleesverhaal vereist. Hun prentenboek En hoe komt toch een olifant aan al die kilo’s grijs? is een van de tien toptitels voor De Nationale Voorleesdagen 2014. [uit Lezen 4, 2013]

Het is misschien wel de belangrijkste taak van de bibliotheek: via het lezen de (taal)ontwikkeling van kinderen bevorderen. Want kinderen die meer lezen, toont wetenschappelijk onderzoek steeds aan, ontwikkelen zich beter op het gebied van taal. En taal staat aan de basis van alle kennisopname.

Een inspirerende leesomgeving is belangrijk voor het leesklimaat op school. Om scholen aan te zetten tot het investeren in een aantrekkelijke mediatheek, reiken Stichting Lezen en Passionate Bulkboek sinds drie jaar de Prijs voor de Beste Leesomgeving uit.

Veel leerkrachten uit het primair onderwijs hebben inmiddels de cursus Open Boek gevolgd, waarmee zij leescoördinator werden op hun basisschool. Maar waarom wachten tot je als leerkracht werkzaam bent?

4 december 2013

Gerlien van Dalen: “Ons onderwijs slaagt erin een grote groep kinderen goed te leren lezen. Dat betekent niet dat er geen verbetering mogelijk is. Het leesonderwijs kan sterker inzetten op leesplezier. Dat is de sleutel tot een grotere leesvaardigheid en meer excellentie.”

4 oktober 2013

Op 4 oktober heeft Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer, de cursus Open Boek Pabo in ontvangst genomen.

In de brochurereeks Kwestie van Lezen zijn drie nieuwe deeltjes verschenen

De Weddenschap heeft op enkele plaatsen in het land een feestelijke aftrap. Daarbij staat steeds de ontmoeting tussen een BN’er en een vmbo-klas centraal.

Een goede leesomgeving creëren is belangrijk

‘Door BoekStart ben ik me bewuster van wat ik eigenlijk aan het doen ben en wat ik kinderen kan bijbrengen.’

[Uit: Lezen 3, 2013]

Een goede voorlezer is goud. Zeker als die wekelijks naar je toekomt. 

[Uit: Lezen 2, 2013]

Mees van Santen (11 jaar) uit Zwolle heeft op 29 mei de twintigste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. HKH Prinses Laurentien was aanwezig bij de landelijke finale en heeft de prijs uitgereikt. Mees ontving de bronzen voorleestrofee uit handen van Roan Pronk, de voorleeskampioen van 2012.

Wat vergroot de kans dat leeservaringen van kinderen positief uitpakken? Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Stichting Lezen onderscheidt in haar beleidsplan 2013-2016, op basis van wetenschappelijke inzichten, acht succesfactoren voor leesbevordering en literatuureducatie.

2013 is door Stichting Lezen uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen. Directeur Gerlien van Dalen vertelt waarom boeken mensen slimmer en sociaal vaardiger maken. ‘Voorlezen maakt het verschil.’

BoekStart, het leesbevorderingsproject voor de allerjongsten, is een nieuwe fase ingegaan. 

[Uit: Lezen 4, 2011]

Jasper Leibbrand, docent Nederlands in Zaandam, organiseert elk jaar een themacursus rond de Jonge Jury

In 2010 sprong de Grote Jongerenliteratuur Prijs (vanaf 2011: Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs) in het gat tussen de Griffels en de grote literatuurprijzen, in 2011 gaat er ook een publieksvariant van de prijs van start. Vanaf 31 maart kunnen vijftienplussers online stemmen op hun favoriete boek uit 2010.

Wedden dat er voor iedereen een boek is? Dat is kort gezegd waar het in de leesbevorderingscampagne De Weddenschap om draait. In eerste instantie richt het project zich op leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo. De campagne is echter zo flexibel en laagdrempelig opgezet dat ook leerlingen van de lagere klassen en van een ander type onderwijs eraan kunnen deelnemen.

Het is een vertrouwd beeld geworden: een foto van een voorlezende politicus omringd door kleuters op de voorpagina van de krant. De Nationale Voorleesdagen werden tien jaar geleden in het leven geroepen om het voorlezen aan baby's, peuters en kleuters extra onder de aandacht te brengen.