Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Voortgezet onderwijs onderbouw

Voortgezet onderwijs onderbouw

De leeftijd waarop, als je niet oppast, veel lezers afhaken. Lezen strijdt om de aandacht met andere media. Scholen in het vo doen er goed aan een leescurriculum op te stellen met duidelijke doelen. 

De website pratenoverfictiefragmenten.nl is live! Op deze website vind je gratis kant-en-klaar lesmateriaal bij recente jeugd- en adolescentenromans voor alle leerwegen in het vmbo en voor de onderbouw havo/vwo!

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel heeft een tiplijst gemaakt met daarop de beste kinderboeken van dit moment. Dit heeft ze niet alleen gedaan, maar samen met leesconsulenten, leescoördinatoren, leerkrachten en kinderboekhandelaren. Manon heeft hun gevraagd; “Wat zijn de mooiste voorleesboeken van dit moment?” Daar kwam een lijst uit van meer dan honderd boeken.

De tien leestips van de Jonge Jury 2021 zijn bekend! De leden van het Jonge Jury Boekgenootschap hebben de tien leukste, grappigste, spannendste en mooiste boeken van de groslijst geselecteerd. De elfde Leestip komt voort uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd.

Stichting Lezen is blij dat voor De Weddenschap  weer drie fantastische leescoaches bereid zijn om jongeren te stimuleren te gaan lezen. Famke Louise, Jeangu Macrooy en Dio gaan komend seizoen de uitdaging.

De Dag van de Jonge Jury.gaat wel online door.

 

Oscar Kocken presenteert op 3 juni van 14.00 tot 15.00 uur een online TV-programma, dat met muziek en dans een goede afspiegeling vormt van de oorspronkelijke feestelijke programmering. 

Over kritisch leren denken en het opdoen van inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs


De Boekenweek (thema: Rebellen en dwarsdenkers) gaat ook op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Op woensdag 11 maart is er speciaal voor scholieren Boekenweek Live! Leerlingen ondervragen tijdens een livestreamuitzending Annejet van der Zijl, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, over haar roman Sonny Boy.

Poëzie is van oorsprong een akoestische vorm, maar in de klas worden gedichten meestal in stilte beleefd. Ze worden door leerlingen gelezen, geanalyseerd, maar zelden voorgedragen en gehóórd. Zouden we poëzievoordracht in de klas nieuw leven in moeten blazen? En zo ja, hoe?

Op 28 oktober start het negende seizoen van De Weddenschap, de leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen. De leescoaches zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Loiza Lamers, Gerson Main en Sarah-Jane zullen eind oktober de landelijke aftrappen verzorgen.

De Boekenweek voor Jongeren is in volle gang. Vrijdag 20 september is Het Beste boek voor Jongeren bekendgemaakt tijdens de Lit Night Show in Vondel CS. Het boek De dag die nooit komt van Oliver Reps is verkozen tot het Beste Boek voor Jongeren 2019 in de categorie ‘Nederlandstalig’.

GRAPPIG EN INHOUDELIJK − Jörgen Apperloo is de bedenker van Vlogboek, het YouTubekanaal met bijna tweehonderd filmpjes over literatuur: inhoudelijke besprekingen en literatuurgeschiedenislesjes van een paar minuten. Scholieren, docenten en hoogleraren maken er gretig gebruik van. Apperloo: ‘Je kan én grappig zijn en iets inhoudelijks vertellen.’

Sfeerverslag vmbo expertmeeting 12 april 2019

Tijdens een expertmeeting hebben Stichting Lezen en SLO vrijdag 12 april 2019 hun nieuwe website lezeninhetvmbo.nl gelanceerd. De website ondersteunt leraren in het vmbo bij het realiseren van goed leesonderwijs. Hard nodig en zeer welkom, oordeelden de aanwezige leraren, beleidsmakers en leesbevorderaars.

UITDAGING – Tijdens De Weddenschap gaan leerlingen met klas, docent en drie bn’ers de uitdaging aan om drie boeken te lezen. De vmbo-scholen Groene Hart Rijnwoude en SG Nelson Mandela zijn enthousiaste deelnemers.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het intervieuw van Eva Gerrits met docent Nederlands Didy Pijpker over vakoverstijgende projecten.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Caroline Wisse-Weldam over lezen in het vmbo.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Emy Koopman over creatief schrijven

Graag feliciteert Stichting Lezen drie nieuwe Nederlandse voorleeskampioenen 2018. Dat zijn: Sarah van Pruissen uit Zwolle, Isa Hazelaar uit Sneek en Stan Thielen uit Tilburg.

Voor het zevende jaar werd op landelijke niveau Read2Me! georganiseerd; dé voorleeswedstrijd voor de brugklas. In een spannende landelijke finale op Podium Hoge Woerd in De Meern (Utrecht) streden elf finalisten om de titel Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 2018.

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

Verslag van de expertmeeeting Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo op 28 september 2016.

Van 12 tot 20 maart is het Boekenweek en dat gaat op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Hoe zorg je ervoor dat de Boekenweek een feest in de klas wordt? Volg deze twee gouden tips:  

Schenk de zwakke lezer vertrouwen. Dat was de rode draad door de lezingen en workshops tijdens de studiedag ‘Over lezen gesproken’. Ruim 150 leraren en leesbevorderaars lieten zich op vrijdag 2 oktober 2015 bijpraten over en enthousiasmeren voor leesbevordering in het (v)mbo.

LEERLINGEN OVER DE WEDDENSCHAP – De Weddenschap is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een succesvolle leescampagne voor het vmbo. Tijdens het afgelopen schooljaar gingen 3500 leerlingen de uitdaging aan om binnen een halfjaar drie boeken te lezen. Het Wolfert Pro in Bergschenhoek leverde de meeste deelnemers: 206 van de 494 leerlingen van deze school gingen een persoonlijke weddenschap aan.

Inspiratie – De afgelopen editie van Lezen Centraal, het jaarlijks congres van Stichting Lezen, kon woensdag 25 maart rekenen op een recordopkomst: ruim driehonderd docenten, bibliothecarissen, jeugdboekenschrijvers en andere leesbevorderaars meldden zich in muziekcentrum Tivoli/Vredenburg in Utrecht voor een dag vol inspirerende lezingen, workshops en ontmoetingen.

Op dinsdag 11 november werd tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs bekendgemaakt dat het Augustinuscollege uit Groningen de winnaar is van de Prijs voor de Beste Leesomgeving. Leesbevorderaar Aidan Chambers – keynote speaker van het symposium en auteur van onder andere De leesomgeving – overhandigde de prijs aan Joke Boonstra, mediathecaris van het Augustinuscollege.

Op dinsdag  4 november a.s. van 16.00-16.45 uur organiseert Stichting Lezen in samenwerking met Cubiss een webinar (= een seminar op het web) met bovenstaande titel. 

Grote namen en inspiratie op tweejaarlijks symposium

Op dinsdag 11 november vindt de Dag van het Literatuuronderwijs plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuureducatie. Sprekers dit jaar zijn o.a. Arnon Grunberg, Aidan Chambers, Joke van Leeuwen, Annejet van der Zijl, Thomas Vaessens en Geert Buelens.

Taalbeleid op het vmbo

Hoe hangt de vlag erbij op het gebied van taal en lezen in het vmbo? Daar is nog een wereld te winnen, denkt Kees Broekhof, consultant bij Advies- en onderzoeksbureau Sardes: ‘Ik hoop dat we over vijf jaar kunnen vieren dat alle vmbo-scholen een taalbeleid hebben ontwikkeld waarin vrij lezen prominent aanwezig is.

Bijna geen meesters meer, toenemende leesachterstanden bij jongens. Wie maakt zich er geen zorgen over? Pjotr van Lenteren, jeugdrecensent van de Volkskrant en zelf die ene jongen die graag leest, bekeek het rapport Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? dat onlangs is uitgebracht door Stichting Lezen. 

Lezen, stemmen en vieren zijn de drie kernwoorden van de Jonge Jury nieuwe stijl.

Stichting Lezen en het ITTA organiseerden op 14 mei j.l. de tweede expertmeeting ‘Lezen in het vmbo’ met als sprekers o.a. Gerdineke van Silfhout en Kees Broekhof. Bea Ros maakte het onderstaande verslag.

Op 2 april is het International Children's Book Day, oftewel Internationale Kinderboekendag.

VAN GAGSTRIPS TOT GRENSOVERSCHRIJDERS − Voor kunstminnaars, stripverslinders, lezers die visueel zijn ingesteld, maar ook voor scholieren die moeite hebben met lange lappen tekst, is de graphic novel een cadeautje. Het genre bloeit, maar laat zich moeilijk onder één noemer vangen.

Een inspirerende leesomgeving is belangrijk voor het leesklimaat op school. Om scholen aan te zetten tot het investeren in een aantrekkelijke mediatheek, reiken Stichting Lezen en Passionate Bulkboek sinds drie jaar de Prijs voor de Beste Leesomgeving uit.

De Weddenschap heeft op enkele plaatsen in het land een feestelijke aftrap. Daarbij staat steeds de ontmoeting tussen een BN’er en een vmbo-klas centraal.

Een goede leesomgeving creëren is belangrijk

Jasper Leibbrand, docent Nederlands in Zaandam, organiseert elk jaar een themacursus rond de Jonge Jury

Leeskalender voor in het klaslokaal met informatie over leesbevorderende campagnes

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK.

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2019-2020.

Achtergronden en praktische tips voor het voeren van literaire gesprekken in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De brochure Lezen in de klas 2018-2019 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven.

Stand-van-zakenonderzoek naar leesbevordering op het vmbo

Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school. Achtergronden en praktische tips.

Leeservaringen van leerlingen havo en vwo serieus nemen om uiteindelijk tot dieper begrip en nieuwe ideeen over teksten te komen.

Achtergronden en praktische tips voor docenten in het voortgezet onderwijs

De brochure Lezen in de klas 2017-2018 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven. Zowel beproefde succesformules als nieuwe activiteiten zijn beschreven.

Lijstlezen: een uitdaging voor de docent.
Onderzoek en praktische tips voor docenten en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs.

Speciale uitgave van kwartaaltijdschrift Lezen ter gelegenheid van Literatour, de Boekenweek voor jongeren.

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Brochure met informatie over leesactiviteiten voor het voortgezet onderwijs.

Docentenhandleiding bij de lessenreeks Korte verhalen lezen en interpreteren

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen.

Deze lessenreeks werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederland Leest 2015, maar is toepasbaar op elk kort verhaal. Wie deze lessenreeks toepast in de klas, leert de leerlingen verhalen te interpreteren door een aantal stappen te doorlopen. 

De reeks bestaat uit zes lessen van ca. 50 minuten, bedoeld voor 4 havo/vwo. In iedere les wordt één kort verhaal gelezen en besproken. Als u de verhalen niet in de klas maar vooraf thuis laat lezen, kunt u volstaan met drie of vier lessen. Inkorten van de stappen is eenvoudig. 

In onderzoeksverslag #BOOK zijn de effecten onderzocht van een – op Amerikaans voorbeeld gemodelleerde – bibliotherapietraining. Het onderzoek wijst uit dat #BOOK een positief effect had op zowel het leesbegrip, de leesattitude als de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen.

 

Brochure met informatie over leesactiviteiten. Of u nu wilt werken aan de literaire competentie van leerlingen of gewoon leesplezier wilt stimuleren. Leesbevordering van vmbo tot gymnasium, iedereen kan wel iets van zijn gading vinden in deze gids.

Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze brochure beschrijft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, hoe vrij lezen op school en vrijetijdslezen thuis bijdragen aan de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen.

Achtergronden en praktische tips voor in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

Notitie op basis van bijeenkomsten en  gesprekken met experts over lezen en geletterdheid in het vmbo.

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium

Onderzoeksrapport over de leeswereld van kinderen van 7 tot 15 jaar.

Special van het vakblad Didaktief over de prijswinnende projecten van de prijsvraag Lezen in het vmbo.

Een onderzoek naar de invloed van productieve literatuureducatie op receptieve literaire vaardigheden en attitudes.

Behoeftenonderzoek onder vmbo-docenten Nederlands over het bevorderen van lezen, met bijzondere aandacht voor de rol van docenten en de omgeving, en een overzicht van knelpunten en kansen.

Special van het vakblad Didaktief over jeugdliteratuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aandacht voor vaardigheden en ervaringen die leerlingen in de basisvorming dankzij jeugdliteratuur opdoen. De special biedt een staalkaart van didactiek en inspirerende (lees)tips voor het werken met jeugdboeken in de onderbouw.

Onderzoek naar de positie van jeugdliteratuur binnen het vak Nederlands

Verzameling essays en beschouwingen over het leesgedrag van vmbo-leerlingen.

Effectmeting van een leesbevorderingsproject.

Onderzoek naar de plaats van literatuur als kunstdiscipline binnen ckv1.

Empirisch promotieonderzoek naar variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren. 

Experimenteel onderzoek naar de invloed van tekst- en lezerskenmerken op begrip en waardering voor vmbo-leerteksten.

Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk om een grens te trekken tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Maar in welke categorie valt de adolescentenroman?

Lezen doen we samen!  is de vertaling van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar lezen en leesgedrag naar de praktijk van leesbevordering van alledag. 

Verkennend onderzoek naar het verband tussen leesplezier en identificatiemogelijkheden bij veertienjarigen

Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht is een samenvatting van vakliteratuur over literatuur- en leesonderwijs

Bundeling congresbijdragen waarin deskundigen uit binnen- en buitenland een weergave van hun onderzoek presenteren naar geletterdheid bij adolescenten en jongvolwassenen.

Literatuurstudie naar het effect van tekstkenmerken op begrip en waardering van informele teksten bij kinderen en tieners.

In hoeverre werpt de inspanning van ouders, bibliotheken en middelbare scholen vruchten af om jongeren in contact te brengen met lezen?

Inventariserend onderzoek naar tekstkenmerken, die bijdragen aan de kwaliteit van studieboeken; in dit geval geschiedenismethoden voor het vmbo.

Onderzoek naar aspecten van het leesgedrag van vmbo leerlingen.

Abonneren op RSS - Voortgezet onderwijs onderbouw
Contactpersoon bij Stichting Lezen
Teamleider projectontwikkeling en innovatie