Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leden voor de Raad van Toezicht gezocht

Datum: 
17 november 2017

Stichting Lezen zoekt ter versterking van de Raad van Toezicht twee nieuwe leden met de volgende profielen:
- Iemand met ervaring en een netwerk op het gebied van (nieuwe) media
- Iemand met ervaring en een netwerk binnen het boekenvak / bibliotheek

Raad van Toezicht

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is belast met drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor de directeur-bestuurder en optreden als werkgever van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van het bestuur.
De Raad van Toezicht komt minimaal 5 keer per jaar bijeen voor een vergadering, welke wordt voorbereid door de directeur-bestuurder.

Stichting Lezen werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, en een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Vaardigheden / competenties van de raad van toezicht als geheel:
- Affiniteit met culltuur / lezen
- Sparringpartner voor directeur-bestuurder
- Helicopterview
- Netwerken / verbindingen leggen
- Inzicht in maatschappelijke / politieke verhoudingen
- Voldoende tijd beschikbaar voor het uitoefenen van de functie
- Kritisch en onafhankelijk

Gewenste profielen van de raad van toezicht als geheel:
- Politiek / bestuurlijke ervaring
- Kennis van leesbevordering / literatuureducatie
- Kennis van het boekenvak / de bibliotheek
- Kennis van (nieuwe) media
- Kennis van het onderwijsveld
- Kennis van financiƫn / risicobeheersing
- Ondernemend / commercieel / sponsorwerving
- Werkgeverschap / management ervaring
- Kennis van onderzoek

Stichting Lezen zoekt ter versterking van de raad van toezicht twee nieuwe leden met de volgende profielen:
- Iemand met ervaring en een netwerk op het gebied van (nieuwe) media
- Iemand met ervaring en een netwerk binnen het boekenvak / bibliotheek

Het gaat om onbezoldigde functies.

U kunt de advertentietekst hier downloaden.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder mevrouw G. van Dalen 020-6230566

Reageren

U kunt uw belangstelling schriftelijk kenbaar maken door voor 15 december een brief te sturen naar Stichting Lezen, ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer F. Elderson, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR  Amsterdam, of per mail via tdeboer@lezen.nl.