Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Ik wil...

meedoen aan de scriptieprijs

Wilt u meedoen aan de scriptieprijs? Dat kan, als u een masterscriptie heeft geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op leesbevordering. Hieronder vallen diverse onderzoeksthema’s: de leescultuur, leesmotivatie en -gedrag, leesbegrip, lezersprofielen, de sociale of maatschappelijke functie van lezen, digitaal lezen, lezen in relatie tot andere media etc.

Lees meer over de scriptieprijs Leesbevordering in het reglement.