Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Ik wil...

een (voor)leesadvies voor mijn kind

Goede (voor)leesadviezen krijgt u in de kinderboekhandel en de bibliotheek. Maar ook op internet is er veel te vinden, bijvoorbeeld:

Leesplein - de bibliotheek geeft hier  tips voor alle leeftijdsgroepen van 0 tot 15+ jaar

Boekenzoeker - hier kunnen u en uw kind terecht voor uitgebreide tips

Lezenvoordelijst - deze website bevat een lijst met boeken, ingedeeld op leesniveau, voor middelbare scholieren