Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Ik wil...

een projectaanvraag indienen

U kunt een projectaanvraag indienen met behulp van een formulier op deze website. Hiervoor moet u inloggen. Hebt u nog geen account, dan kunt u dit aanmaken.

U kunt het formulier tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan. De begroting kunt u uploaden als excel bestand. 

Zodra u klaar bent met invullen kunt u dit aangeven onderin het formulier. Een kopie van het formulier wordt vervolgens naar Stichting Lezen verstuurd.

Bij de keuze van de projecten hanteert Stichting Lezen een aantal belangrijke criteria:

  • projecten moeten een duidelijk leesbevorderend karakter hebben
  • projecten moeten landelijk overdraagbaar zijn
  • privĂ©-personen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het leesbevorderingsbudget
  • Stichting Lezen investeert niet in losse theaterproducties

Alleen rechtspersonen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunnen een aanvraag indienen.