Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Afscheid Dick Schram

Na de uitreiking van de Stichting Lezen Scriptieprijs 2014 zal het middagprogramma in het teken staan van het afscheid van Dick Schram, bijzonder hoogleraar Leesgedrag Stichting Lezen.

Van 1998 tot 2014 was Dick Schram als bijzonder hoogleraar Leesgedrag verbonden aan Stichting Lezen. De eerste periode was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht. In 2005 aanvaardde hij vanwege Stichting Lezen de leerstoel Leesgedrag aan de VU Amsterdam. In de jaren die volgden heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke fundering van leesbevordering in Nederland. Schram is een gedreven wetenschapper met een scherp oog voor de behoeften van de praktijk. Door zijn onderzoek, bijdragen aan symposia en-  niet in de laatste plaats - door het opleiden en begeleiden van jonge wetenschappers zal Stichting Lezen nog jarenlang van zijn werk profiteren.

Terugblik en vooruitblik op de doorgaande leeslijn: een wetenschappelijk perspectief

In de bijdrage van Dick Schram staat de doorgaande leeslijn centraal. Wat behelst het concept precies. Hij blikt terug en kijkt, mede op basis van zijn jarenlange ervaring, vooruit naar de betekenis van de doorgaande leeslijn voor de leesbevordering van de toekomst. Wat kan wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de onderbouwing en verfijning van het pedagogisch concept van de doorgaande leeslijn? Wat betekenen centrale begrippen als leesplezier en literaire competentie in de verschillende fasen van de doorgaande leeslijn?