Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Feestelijke opening Lezen is leuk! in Friesland

Datum: 
26 november 2018
Wethouder Pytsje de Graaf en kinderen van de Burgerschool in Dokkum, foto: Froukje van der Meulen

Op woensdag 21 november vond de feestelijke opening van Lezen is leuk! in Friesland plaats. Mevrouw Pytsje de Graaf, wethouder van de gemeente Dongeradeel, gaf het startsein voor het project Lezen is leuk! op de Burgerschool in Dokkum. Na de officiële opening was er voor de leerlingen een Kinderboekenfeest met medewerking van theatergroep ZieZus en boekhandel Van der Velde.

Lezen is leuk! is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland en wordt uitgevoerd door Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheek. Met  Lezen is leuk! willen de deelnemende organisaties  de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland stimuleren. Eerder vond het project plaats in Zeeland, Groningen, Limburg, de Achterhoek en Drenthe. In totaal kregen ruim 150 scholen in Nederland  met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels, een speciale boekenkast, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs. Bovendien is er voor alle kinderen een Boekenbon van € 10,- waarmee zij direct op school een boek kunnen uitkiezen.