Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Expertmeeting Vaders Voor Lezen

Vrijdag 12 december was de expertmeeting Vaders Voor Lezen.

Van geclaimde naar gedeelde domeinen 

Tegenover ieder uur dat een Nederlandse moeder met haar kinderen doorbrengt, staan 27,6 minuten van de vader. Nederlandse vaders bungelen hiermee op Europees niveau onderaan; alleen Oostenrijkse vaders brengen verhoudingsgewijs minder tijd met hun kinderen door.1 Deze relatief lage tijdsinvestering van Nederlandse vaders geldt ook voor de leesopvoeding; ten opzichte van moeders lezen vaders bijvoorbeeld minder vaak voor, praten ze minder vaak met hun kinderen over boeken, nemen ze hun kinderen minder vaak mee naar de boekhandel of bibliotheek, en lezen ze minder vaak zelf een boek in het bijzijn van hun kind.

Betrokkenheid van beide ouders bij de leesopvoeding is van groot belang voor de leesontwikkeling van kinderen. Begin 2014 is daarom onder de vlag van de Leescoalitie de campagne ‘Vaders Voor Lezen’ gestart. In het kader van deze campagne is veel kennis vergaard over de rol van de vader in de leesopvoeding. Nu, een jaar later, is het tijd om een eerste balans op te maken. Hoe groot zijn de (lees)opvoedingsverschillen tussen vaders en moeders precies, waarom blijven vaders achter, en hoe kunnen we de betrokkenheid van vaders vergroten? En wat is precies het belang van een grotere vaderbetrokkenheid bij het lezen? Aan de hand van zowel recent onderzoek als ervaringen uit de praktijk werden deze kwesties tijdens de expertmeeting ter discussie gesteld.
Het volledige programma en de verschillende presentaties vindt u hiernaast. Een verslag van de middag kunt u hier lezen.

Er is van deze middag ook een visueel verslag gemaakt.