Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Een projectaanvraag indienen

Stichting Lezen investeert in projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie die vernieuwend zijn. Er is budget voor specifieke doelgroepen en voor specifieke onderwerpen. 

Stichting Lezen roept in het bijzonder op aanvragen en plannen in te dienen die het digitale domein betreffen. Wij zijn geinteresseerd in hoe digitale toepassingen een rol kunnen spelen bij leesbevordering en literatuureducatie.

Wilt u een projectaanvraag indienen? Lees dan dit stappenplan. 

Stap 1

Neem contact op

Voordat u een officiële projectaanvraag doet, is het verstandig om eerst contact op te nemen met de projectleider of beleidsmedewerker van de beoogde doelgroep. U krijgt dan advies over zaken als inhoudelijke uitwerking van uw plan, de mogelijke samenwerkingspartners en de financieringsmogelijkheden.

 • Vragen over projecten voor 0-6 jarigen: Marijke Bos
 • Vragen over projecten voor 6-12 jaar: Agnes van Montfoort
 • Vragen over projecten voor 12-18 jarigen (havo/vwo) en digitalisering: Daan Beeke
 • Vragen over projecten voor 12-15 jarigen (vmbo, mbo en lerarenopleidingen voor po en vo): Peter van Duijvenboden
 • Vragen over onderzoeksvoorstellen: Roos Wolters
 • Algemene vragen: info@lezen.nl / 020 623 05 66

Weet u zeker dat uw plan voldoet aan de criteria die Stichting Lezen stelt? Dan kunt u ons direct een kort projectvoorstel toesturen (zie stap 2). Dat mag ook per post.

Criteria

De criteria voor het aanvragen van projectbijdragen zijn:

 • De hoofddoelstelling van het project is leesbevordering
 • Het project heeft een innoverend, vernieuwend karakter 
 • Het project sluit aan bij de beleidsdoelstellingen van Stichting Lezen.
 • Het project is landelijk overdraagbaar
 • Er zijn organisaties bij de aanvraag betrokken die landelijk of regio-overstijgend opereren
 • Het project heeft meerdere financiers
 • Bij de uitvoering van het project zijn meerdere organisaties betrokken

Wat komt niet in aanmerking?

 • Privé-personen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het leesbevorderingsbudget
 • Stichting Lezen investeert niet in op zichzelf staande producten zoals theaterproducties of boekuitgaven

Stap 2

Stuur een kort projectvoorstel toe

Informeer ons schriftelijk per mail of post over uw project of onderzoek. Vermeld behalve uw eigen contactgegevens de naam van het bedrijf of instelling die een aanvraag zou willen indienen. Omschrijf verder kort en bondig wat de inhoud van uw project of onderzoek is en hoe u dat zou willen uitvoeren. 

Wij zullen uw voorstel intern bespreken en vertrouwelijk behandelen. Het voorstel wordt globaal getoetst aan de criteria die Stichting Lezen stelt voor financiering. Of uw voorstel in aanmerking komt voor verder uitwerking hangt eveneens af van het beschikbare budget en door Stichting Lezen gestelde prioriteiten.

Met uitzondering van de vakantieperiodes ontvangt u binnen twee weken schriftelijk bericht of u al dan niet een formele projectaanvraag kunt indienen. 

Stap 3

Een formele aanvraag indienen

U heeft bericht gehad dat uw plan in aanmerking komt voor verdere uitwerking. U kunt nu een officiële projectaanvraag indienen met behulp van een digitaal formulier op deze website. Hiervoor moet u inloggen. Hebt u nog geen account, dan kunt u er een aanmaken.

U kunt het formulier tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan. De begroting kunt u uploaden als Excel-bestand. Zodra u klaar bent met invullen kunt u dit aangeven onderaan het formulier. Een kopie van het formulier wordt vervolgens naar Stichting Lezen verstuurd. U krijgt een ontvangstbevestiging. 

Projectaanvragen worden vier keer per jaar behandeld en moeten ten minste twee weken voor de bespreekdatum bij ons binnen zijn. Aanvragen kan te allen tijden. Alleen volledig ingevulde projectaanvragen worden in behandeling genomen. U ontvangt bericht wanneer uw projectaanvraag is geagendeerd.

Heeft u vragen over de aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Na inhoudelijke behandeling bij Stichting Lezen ontvangt u binnen twee weken per post uitsluitsel over uw aanvraag. Dat kan een beargumenteerde afwijzing zijn of een overeenkomst waarin de toegekende projectbijdrage is opgenomen en afspraken over bijvoorbeeld publiciteit en financiële verantwoording.

Deadlines indienen project aanvragen

Stichting Lezen heeft viermaal per jaar projectoverleg. Dan wordt bepaald welke aanvragen wel en niet worden gehonoreerd. Ruim voor het projectoverleg dient een aanvraag te zijn ingediend. Voor 2020 zijn de deadlines:

Maart 2 maart 2020

Juni 1 juni 2020 

September 7 september 2020

November  2 november 2020

Hoogte aangevraagd bedrag

Stichting Lezen heeft slechts beperkt budget om te investeren in leesbevorderingsprojecten van derden. Dit budget is deels geoormerkt in doelgroepen en onderwerpen.

Om een indicatie te geven van het bedrag dat u kunt aanvragen: In 2017 werd een klein aantal projecten gehonoreerd, met bedragen tussen € 500,- en € 15.000,-

Bij uitzondering worden hogere bedragen toegekend.