Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Programma

9:30-9:45 Opening door Shay Kreuger en Gerlien van Dalen

10:00-11:00 Deelsessies ronde 1
 A. Jongeren en het ‘nieuwe lezen’
 - Kila van der Starre & Aafje de Roest

B. Geletterdheid in het digitale tijdperk
 - Frank Hakemulder & Suzanne Mol

11:30-12:30 Deelsessies ronde 2
C. Digitale ondersteuning voor kinderen met leesproblemen
 - Femke Scheltinga & Carolien Knoop-van Campen

D. Digitale prentenboeken: de nieuwste ontwikkelingen
 - Christiaan Coenraads, Merel de Bondt, & Adriana Bus

13:30-14:30 Deelsessies ronde 3
E. Digitaal diep lezen: hoe kan het mogelijk wel?
 - Niels Bakker, Roel Willems & Niels ‘t Hooft

F. Digitaal begrijpend en literair lezen
 - Eliane Segers & Claudio Vanhees

15:00-16:30 Plenair programma
 Virtuele analfabeten? Creatief lezen in het digitale tijdperk
 -Keynote Dan Hassler-Forest

 Het lezen van literaire teksten in een aandachtseconomie 
Keynote Inge van de Ven

Instadichter Elianne van Elderen (@Vervlogen)