Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Deelsessies ronde 2

Deelsessies 11:30-12:30

C. Deelsessie: Digitale ondersteuning voor kinderen met leesproblemen 

  • De impact van audio-ondersteuning op leesstrategieën bij leerlingen met dyslexie - Carolien Knoop-van Campen

Ons digitale tijdperk biedt veel kansen om geschreven teksten aan te vullen met andere media, zoals audio die de tekst voorleest. Veel middelbare schoolleerlingen die dyslexie hebben, krijgen zulke audio-ondersteuning. Hoewel dit hun leesproblemen kan compenseren, is het nog onduidelijk hoe het andere belangrijkste factoren van academisch succes, zoals het toepassen van leesstrategieën, beïnvloedt. Niet alleen gebruiken studenten met dyslexie van zichzelf al minder leesstrategieën, ook stuurt de audio-ondersteuning lezers meer lineair - van begin tot eind - door de teksten, waardoor het gebruik van leesstrategieën zoals het scannen van koppen, het zoeken naar trefwoorden, etc. mogelijk wordt belemmerd.

Op het congres vertelt Knoop-van Campen over haar nieuwste onderzoek waarbij met eye-tracking (het meten van oogbewegingen tijdens het lezen) is onderzocht welke leesstrategieën middelbare scholieren met en zonder dyslexie gebruiken tijdens het maken van begrijpend leesvragen en in hoeverre audio-ondersteuning deze strategieën beïnvloedt.

  • Lezen ondersteunen met ict-hulpmiddelen - Femke Scheltinga

Als lezen veel moeite kost, kan dit ten koste gaan van het leesbegrip en ook het leesplezier. Met de inzet van ict kan het (technisch) lezen van leerlingen met leesproblemen worden ondersteund. In een literatuurstudie is nagegaan wat de effecten van ict zijn op het lezen van jongeren met leesproblemen. In deze presentatie worden de belangrijkste uitkomsten van deze studie toegelicht.

D. Deelsessie: Digitale prentenboeken: de nieuwste ontwikkelingen

  • Roel van Steensel, Christiaan Coenraads, Merel de Bondt & Adriana Bus

In deze sessie wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in het gebruik van en onderzoek naar digitale prentenboeken. In het eerste onderdeel van de sessie staat  het kind centraal. Aan de orde komen de effecten van interactieve elementen in digitale prentenboeken, waarbij de focus ligt op “literaire” interactiviteit: interactiviteit die in dienst staat van het voorlezen van het verhaal. In het tweede onderdeel staat  de ouder centraal en gaat het over mogelijkheden om met digitale prentenboeken het ondersteunende gedrag van ouders tijdens het voorlezen te bevorderen. De onderzoeken die met deze prentenboeken worden gedaan, wijzen de richting naar een nieuwe generatie digitale prentenboeken waarmee  nieuwe groepen lezers kunnen worden bereikt.