Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Programma

De presentaties van de verschillende sprekers zijn voor zover beschikbaar op deze pagina bij het betreffende onderdeel te downloaden.

Het ochtendprogramma bestaat uit plenaire lezingen in het middagprogramma bieden we twee rondes met deelsessies: inhoudelijke workshops en schrijvers aan het woord.

Ochtendprogramma

In het ochtendprogramma twee keynote sprekers:

Lezen is makkelijker als je denkt door schrijver en filosoof Coen Simon. Een bijdrage over lezen, voorlezen, vertellen en spelen.
Coen Simon is schrijver en filosoof. In zijn werk speelt lezen een belangrijke rol. Hij debuteerde in 2003 met De wereld tussen haakjes waarin hij bekende filosofische uitspraken uitlegt aan de hand van literaire fragmenten. Het in 2012 met de Socrates Wisselbeker bekroonde En toen wisten we alles pleit ervoor de wereld meer te lezen als een verhaal en minder te meten als een sociaal wetenschappelijk experiment. Simon is niet bang voor ontlezing, hij verwacht zelfs een steeds grotere invloed van het geschreven woord. Hij is wel bang voor verwaarlozing van het verhaal in een cultuur waar beeld en vermaak hand in hand gaan. Maar daar valt wat aan te doen. 

Een bewerkte versie van de lezing van Coen Simon is op 27 juni gepubliceerd in dagblad Trouw.

Moet dat nu echt, die literatuur? door Johan van Iseghem, emeritus hoogleraar Nederlandse Letteren KU Leuven. Van Iseghem laat zien dat literatuur lezen en onderwijzen wel degelijk bijdraagt aan een optimale ontplooiing van individu en maatschappij.
De Leuvense emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde Johan van Iseghem gaat op zoek naar antwoord op de vraag waarom dat eigenlijk moet literatuur. De leraar in de klas, de bibliothecaris: allemaal dromen ze ervan dat kinderen, jongeren, volwassenen literatuur zouden lezen. Toch staat die wens behoorlijk onder druk. Heeft literatuur lezen immers wel ‘nut’? Indien niet, dan kunnen we het op school misschien beter opdoeken? Om kort te gaan: moet dat nu echt, die literatuur? De vraag is zonder meer terecht en valt al met al niet zo gemakkelijk te beantwoorden. In deze tijd van rendementsdenken, kunnen we niet langer volstaan met het traditionele argument dat literatuur belangrijk is omdat ze het utilitarisme overstijgt.

Van Iseghem wil het denkkader daarom opentrekken en voorzetten geven voor een veelzijdiger antwoord. Hij laat zien dat literatuur lezen en onderwijzen wel degelijk, zelfs in aanzienlijke mate, bijdraagt aan een optimale ontplooiing van individu en maatschappij.

Bekijk hier de presentatie van Johan van Iseghem.

Naast deze twee sprekers zal Niels Bakker, onderzoekmedewerker van Stichting Lezen een presentatie geven over onderzoek naar lezen. Lezen in Nederland, stand van zaken. De ontlezing van boeken is regelmatig een onderwerp van discussie in de massamedia en tijdens debatavonden. Begrijpelijk, want het wetenschappelijk bewijs voor de waarde van het lezen groeit. Maar gaat het zo beroerd met het lezen als vaak verondersteld wordt? In deze sessie werpen we een blik op het onderzoek naar de boekverkopen, bibliotheekuitleningen en het leesgedrag. Ook kijken we naar de invloed van de digitalisering, waarbij we zowel oog hebben voor kansen als bedreigingen.

De presentatie van Niels Bakker kunt u hier bekijken.

De ochtend wordt afgesloten met een afscheidsspeech van Jacques Vriens Kinderboekenambassadeur van 2013 - 2015. Vriens blikt terug op zijn intensieve en succesvolle tweejarige termijn als Kinderboekenambassadeur, aansluitend wordt de nieuwe kinderboekenambassadeur geinstalleerd.

Middagprogramma

Het middagprogramma bestaat uit op de praktijk gerichte deelsessies, waarin u niet alleen uit eerste hand kennis kunt nemen van initiatieven, projecten en achtergronden, maar ook nadrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren en uw eigen vragen en ervaringen in te brengen. Dit vindt plaats in twee deelsessierondes

Deelsessieronde 1, inhoudelijke workshops

A. Ouders betrekken bij (voor)lezen

Ouders betrekken bij (voor)lezen, hoe doe je dat in de kinderopvang en onderwijspraktijk? Deze deelsessie gaat in op het belang van ouderbetrokkenheid bij de leesopvoeding van de kinderen. Het uitgangspunt is dat VVE, onderwijs, bibliotheek en ouders hierin gelijkwaardige partners zijn. Welke vormen van ouderbetrokkenheid zijn er en waar wil je op inzetten? Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend en een aantal voorbeelden behandeld.
Deelsessie door Karien van Buuren, werkzaam bij Rijnbrinkgroep en Stichting Actief Ouderschap.

B. Adequate begeleiding bij succesvolle overgang po, vmbo en mbo

In de samenleving, op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven worden steeds hogere eisen gesteld aan geletterdheid. Eigenlijk aan alle basisvaardigheden, dus ook aan rekenen en digitale vaardigheden en het hanteren van grote hoeveelheden informatie. Voor wie nu al moeite heeft het bij te benen, wordt het risico dus eerder groter en omvangrijker.
OCW voert al enige jaren actief beleid op het gebied van taal (en rekenen). Een belangrijke bron daarbij is het Referentiekader taal en rekenen. Hierdoor krijgt de doorgaande lijn van po -> vo -> mbo -> hbo een enorme impuls voor verbetering van de kwaliteit van het taal- en rekenbeleid. Met name in de sectoren po, vmbo en mbo zijn er volop kansen om structurele taal- en rekenachterstanden te voorkomen.
In deze bijdrage staan de risicovolle overgangen in het po, vmbo en mbo voor de groep risicolezers centraal. Aangegeven wordt welke kansen en mogelijkheden er zijn om zwakke lezers en laatbloeiers adequaat te begeleiden en te stimuleren.
Deelsessie door Piet Litjens, directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA)

C. Film aantrekkelijk medium voor literatuurles

Film is een populair medium. Populairder dan het boek, wat veel leerlingen betreft. In deze workshop leert u het geliefde filmmedium in te zetten in het leesonderwijs. Ontdek welke mogelijkheden er zijn, zoals het maken van een boektrailer of het analyseren van een boekverfilming. U gaat met een concrete lesopzet naar huis.
Deze deelsessie wordt verzorgd door Dylan en Lazlo Tonk (DYZLO), filmproducenten die nauw betrokken zijn bij het boek- en filmprogramma van Stichting Lezen en EYE.

D. Digitaal: betere romans en betere leeservaring?

Niels ’t Hooft noemt zichzelf hybride schrijver en videogameromanticus. Hij is de auteur van drie romans, waarvan De verdwijners (2013) de meest recente is. Ook schrijft hij verhalen voor games en werkt hij als game- en technologiejournalist voor onder andere NRC en KIJK. Momenteel werkt hij bovendien aan een onafhankelijk onderzoek naar de digitale roman, na eerder al te hebben geëxperimenteerd met leestesten en alternatieve bladermethoden voor e-boeken. In deze deelsessie laat Niels 't Hooft zien hoe digitale schrijftools kunnen  leiden tot andere, betere romans, en hoe lees-apps kunnen  leiden tot een andere, betere leeservaring?

De presentatie van Niels 't Hooft kunt u hier bekijken.

Deelsessieronde 2, schrijvers aan het woord

Meet & greet met auteurs voor verschillende doelgroepen. Kies uit een van de volgende vier auteurs.
Koos Meinderts, Sjoerd Kuyper, Anna Woltz en Jaap Robben