Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Conferentie Doe Mee(r) met Taal

Datum: 
20 oktober 2017

Op maandag 20 november vindt de conferentie Doe Mee(r) met Taal plaats in Amsterdam. Deze conferentie is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

Hoe betrek ik laagtaalvaardige ouders meer bij de schoolcarrière van hun kind? Hoe kan ik als gemeente effectiever communiceren met minder taalvaardige burgers en daardoor effectiever werken? Hoe weet ik of mijn patiënten informatie over hun gezondheid begrijpen? Hoe kan ik beter inspelen op ontwikkelingen met de inzetbaarheid van mijn laagtaalvaardige medewerkers?

Ruim 2 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite om informatie van de overheid, maatschappelijke organisaties en werkgevers te begrijpen. Lage taalvaardigheid zet deze mensen onnodig op achterstand. Gelukkig is hier iets aan te doen, ook door jou.

Motto Doe Meer met Taal

’Doe Meer met Taal’ is daarom het motto van de landelijke conferentie dat het programma Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS, organiseert op maandag 20 november 2017 in Theater de Meevaart in Amsterdam. Dagvoorzitter Wim Daniëls leidt je door het ochtendprogramma met onder andere de première van ‘Een Nieuwe Kans’. In deze korte documentaire volgen we een groep taalcursisten in hun dagelijks leven als ouder, verzorger en werknemer.

Innovatieve oplossingen

Verder presenteren laaggeletterden die het afgelopen jaar zelf aan de slag zijn gegaan, hun innovatieve oplossingen voor laaggeletterdheid. En je doet zelf nieuwe inspiratie op met presentaties van Paul Schnabel, die zijn licht laat schijnen over de veranderende vaardigheden in de 21e eeuw, en Machteld Huber, die laat zien hoe betere taalvaardigheid je klanten, werknemers of inwoners gezonder en gelukkiger kan maken.

Vier deelconferenties

In het middagprogramma kies je voor een van de vier deelthema’s en ga je aan de slag met interactieve presentaties, workshops en gesprekken met de doelgroep. Zo ontdek je dat ook jíj meer kunt doen met taal en kun je niet alleen laagtaalvaardige mensen verder helpen, maar ook je eigen organisatie. Er zijn vier deelconferenties om uit te kiezen, gericht op onder andere gemeenteambtenaren, bibliotheekmedewerkers, docenten, werkgevers en zorgverleners.

Praktisch

De conferentie vindt plaats op 20 november in theater De Meervaart in Amsterdam.

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de conferentie. Deelname is gratis.
Meer informatie: programma en deelconferenties.

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Zij helpen gemeenten, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties om samen laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden. Tel mee met Taal organiseert deze conferentie samen met onder andere het UWV, de Leerwerkloketten, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, Pharos, Alles is Gezondheid en de Gelijke Kansen Alliantie.