Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login
Datum: 
14 augustus 2013
Auteur: 
Esther Smid

Thea Faber werkt als pedagogisch medewerker op Kinderdagpaleis La Luna in Almere. Begin 2012 volgde zij de training die opleidt tot voorleescoördinator kinderopvang. ‘Door BoekStart ben ik me bewuster van wat ik eigenlijk aan het doen ben en wat ik kinderen kan bijbrengen.’

 

Foto: Jochem Jurgens

Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, een voorsprong ontwikkelen op het gebied van taal- en leesvaardigheid. Daarnaast stimuleert (voor)lezen de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Aandacht voor boeken en (voor)lezen in de kinderopvang is dus van groot belang. Daarom probeert BoekStart een plek te krijgen binnen de kinderopvang. Hoe? Door het opleiden van voorleescoördinatoren die het (voor)leesbeleid binnen hun eigen organisatie uitvoeren.

Geometrische figuren

‘Ik heb als voorleescoördinator een aanjagende functie,’ verduidelijkt Thea. ‘Zonder die training waren we op hetzelfde niveau doorgegaan. BoekStart werkt als een katalysator: het enthousiasme voor boeken en voorlezen wordt door de voorleescoördinator aangewakkerd en overgebracht op collega’s. We lezen nu intensiever voor, ook aan baby’s. Daarnaast hebben we onze collectie kunnen uitbreiden met gevarieerde boeken voor verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Ik kende al best veel boeken, maar door BoekStart werd ik uitgenodigd om ook buiten mijn voorkeuren te kijken.’ De voorleescoördinator leert over ontwikkelingsdoelen, verschillende ontwikkelingsniveaus en hoe je boeken aanbiedt. Thea: ‘Voor mij was het een eyeopener dat je echt al boekjes kunt lezen met jonge baby’s. In de serie Baby ziet… staan geometrische figuren in zwart-wit met felle steunkleuren. Baby’s kijken hier aandachtig naar, dat was fascinerend om te zien. We besteden door BoekStart meer aandacht aan deze jongste doelgroep.’

Boekenrichels

Belangrijk onderdeel van de training is het creëren van een aantrekkelijke leesomgeving. ‘We wilden graag dat onze boeken altijd in beeld zouden zijn voor zowel kinderen als ouders,’ vertelt Thea. ‘Er zijn twee boekenrichels gemaakt onder de ramen. Daaronder ligt een mat met kussens; een heerlijke plek om voor te lezen. In het leeswerkplan dat ik voor onze vestiging heb geschreven, staat hoeveel BoekStartnieuwsbrieven we jaarlijks versturen, hoe vaak we naar de bieb gaan en hoeveel ouderavonden we organiseren over boeken. We proberen ouders erbij te betrekken en dat werkt; we krijgen positieve reacties en veel ouders halen in de bibliotheek het BoekStartkoffertje op voor hun kindje. ’De voorleescoördinator heeft een voorbeeldfunctie en geeft collega’s feedback. ‘Voorlezen is erg leuk en leerzaam,’ zegt Thea. ‘Ik doe wat ik kan en hoop  dat we de ingezette lijn kunnen blijven voeden en een stevig fundament kunnen leggen voor structureel (interactief ) voorlezen in de kinderopvang.’ •••  

Dit artikel verscheen eerder in Lezen 3, 2013