Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

sprekers

(foto: Bernadette de Zeeuw) 

Corina Breukink 

Corina Breukink is vakdidacticus Nederlands aan de Hogeschool Utrecht. Onlangs kreeg zij een NWO-promotiebeurs voor leraren toegekend voor haar oogbewegingsonderzoek naar hoe leerlingen in havo 4/5 en vwo 4/5/6 poëzie lezen en begrijpen, met name in contrast met proza. Zij hoopt aanknopingspunten te vinden voor een effectieve en motiverende poëzieleesdidactiek. 

 

Hans Das 

Hans Das is docent Nederlands aan het Greijdanus College in Zwolle, waar hij in de loop der jaren veel ervaring heeft opgedaan met poëzieonderwijs. Ondertussen werkt hij al enkele jaren in Groningen (RUG) aan een proefschrift over de manier waarop leerlingen van havo en vwo omgaan met poëzie. Zijn aandacht gaat daarbij uit naar de lyrische ontwikkeling van leerlingen, waarvoor hij de attitudes, voorkeuren, poëtica's en leesgedragingen van leerlingen in kaart brengt.

(Copyright: Radboud Universiteit)

Jeroen Dera

Jeroen Dera is als neerlandicus verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Binnen de RU werkt hij als vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider bij de Radboud Docenten Academie en als docent Moderne Nederlandse Letterkunde bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Op ArtEZ verzorgt hij colleges literatuurgeschiedenis en -theorie voor studenten Creative Writing. Hij is medesamensteller van zowel Dichters van het nieuwe millennium (2016) als Bundels van het nieuwe millennium (2018) en schrijft poëzierecensies voor De Standaard.

(foto: Colin Hill Imagery)

Babs Gons 

Babs Gons is schrijver, performer, theatermaker, host en docent creatief schrijven. Ze was jarenlang artistiek leider van de Poetry Circle Nowhere en organiseerde tien jaar lang een maandelijks podium voor jonge dichters en schrijvers in Paradiso, onder de naam Palabras. Ze werkt regelmatig als docent spoken word en creatief schrijven op scholen en binnen jongerenproductiehuizen, geeft masterclasses schrijven voor performance en begeleidt talent op weg naar hun doel. Ze is onderdeel van het spoken word collectief Clubspoken en heeft een eigen performance-collectief De Vurige Harten Club waarmee ze korte krachtige performances maakt rondom allerlei thema’s, voor verschillende ruimtes en gelegenheden.

(foto: Bianca Sistermans)

Maarten van der Graaff

Maarten van der Graaff (1987) debuteerde in 2013 met de bundel Vluchtautogedichten bij uitgeverij Atlas Contact. In 2014 werd deze bundel met de C. Buddingh’-prijs bekroond. Dood werk, zijn tweede bundel, verscheen in 2015 en werd twee jaar later bekroond met de J.C. Bloem-poëzieprijs. In 2017 verscheen zijn debuutroman Wormen en engelen. Hij publiceerde poëzie en proza in verschillende tijdschriften en is veel op de podia te vinden. Hij is redacteur en medeoprichter van het online literair tijdschrift Samplekanon. Ook is hij als docent verbonden aan de opleiding Creative Writing van ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

 

(foto: Lucas Hirsch)

Lucas Hirsch

Lucas Hirsch is oprichter van Lichthert Producties, een literair/cultureel productiebureau dat op literatuur gerichte evenementen organiseert. Voorbeelden zijn de literaire game Puzzling Poetry voor de Buchmesse in Frankfurt en Bouwputpoëzie; het aanbrengen van gedichten op afbraakpanden in Amsterdam. Van Lucas Hirsch verschenen vier dichtbundels bij uitgeverij De Arbeiderspers. 

(foto: Joost Bataille)

Kila van der Starre 

Kila van der Starre schrijft aan de Universiteit Utrecht een proefschrift over poëzie buiten het boek, waaronder poëzie in de openbare ruimte, op Instagram, op de radio, in rouwadvertenties, op lichamen en op gebruiksvoorwerpen. Ze is de oprichter van de website Straatpoezie.nl, de auteur van het rapport Poëzie in Nederland en de coauteur van de essaybundel Dichters van het nieuwe millennium.