Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

€ 3 miljoen voor gezinsaanpak in nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal

Datum: 
22 mei 2019

Voor Kunst van Lezen is de aanpak van taalarme gezinnen een speerpunt. Met deze gezinsaanpak worden ouders ondersteund om hun kinderen een rijke en stimulerende taalomgeving te bieden. Het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal heeft voor dit jaar drie miljoen euro gereserveerd voor aanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders. Vanaf zaterdag 1 juni 2019 kun je een aanvraag doen. De Bibliotheek is dit keer geen verplichte samenwerkingspartner. We moedigen je aan daarom zelf het initiatief te nemen.

Voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn de afgelopen jaren al een aantal subsidierondes geweest. Dit jaar start de nieuwe ronde op zaterdag 1 juni. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kun je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Ondersteuning ouders in taalarme gezinnen

In deze subsidieronde van Tel mee met Taal is onder meer 3 miljoen euro gereserveerd voor trajecten die gericht zijn op de ondersteuning van ouders. Dit kunnen zowel taaltrajecten zijn als ‘overige trajecten’. Denk bij overige trajecten aan:
• bewustwording en agendering van de gezinsaanpak;
• kennisdelingsactiviteiten en netwerkbijeenkomsten;
• ontwikkeling of versterking van de samenwerking tussen stakeholders;
• expertisebevordering van professionals en vrijwilligers;
• stimulering van een taalrijke thuisomgeving in gezinnen met laagtaalvaardige/laaggeletterde ouders.

Aanvragen subsidie: wie het eerst komt

Informatie over deze subsidieronde:

• De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op zaterdag 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.
• Ook als uw organisatie al eerder subsidie heeft ontvangen, kunt u met deze ronde meedoen.
• Bibliotheken zijn GEEN verplichte samenwerkingspartner: eigen initiatief is noodzakelijk.
• De subsidie wordt uitgekeerd op een basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Wees er dus snel bij.

Zie voor meer informatie en het doen van een aanvraag de subsidiepagina van Tel mee met Taal.