2 juli 2019
Vakantielezen 2019

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en Kunst van Lezen 100 scholen (5000 kinderen) de kans mee te doen aan het project Vakantielezen. Het betreft de Bibliotheek op school-scholen in krimpgebieden en anticipeerregio’s als mede andere scholen in achterstandswijken (die eveneens werken met leesconsulenten). Scholen die eerder meededen aan Vakantielezen kunnen ook meedoen. 

Op niveau blijven

Vakantielezen geeft kinderen de kans om na de zomer op niveau te blijven lezen of zelfs leesvaardiger te worden. Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen blijkt dat van essentieel belang voor hun lees- én leerprestaties. De bibliotheek is aanjager van het project. De leesconsulent heeft eind februari/begin maart een mail ontvangen via de POI met alle nodige informatie. Zij benadert scholen, enthousiasmeert hen om mee te doen en geeft de schoolgegevens van deelnemende scholen door aan de POI. In tegenstelling tot andere jaren is het niet mogelijk tegen betaling deel te nemen. Nadat de eerste 5000 kinderen zijn aangemeld, sluit de inschrijving.

Motivatie

Er zijn verschillende activiteiten nodig om kinderen te motiveren voor Vakantielezen. Zo verwachten we van scholen dat ze samen met de leesconsulent een feestelijke aftrapbijeenkomst met de ouders van leerlingen uit (dan nog) groep 3 en 4 organiseren. Op deze bijeenkomst of daaraan voorafgaand kiezen kinderen drie boeken uit de schoolbibliotheek voor in hun Vakantieleestas. Tijdens de zomervakantie is er een activiteit in de bibliotheek voor vakantielezers. Na de zomer wordt er in de boekenkring op school nagepraat over de gelezen boeken.

Materialen

In het Vakantieleestasje zitten onder meer: drie leenboeken, een taalspelboekje, een moppenboekje, een Vakantiebieb-kaart en een folder met informatie over het project voor hun ouders. De school ontvangt affiches om in de klas op te hangen. 

Lezen ze wel? 

Stichting Lezen wil door middel van een steekproef op een aantal scholen registreren hoeveel kinderen die meedoen aan Vakantielezen, daadwerkelijk lezen in de zomervakantie. Via de POI wordt aan een aantal leesconsulenten gevraagd om na de zomervakantie te noteren hoeveel boeken kinderen gelezen hebben. De leesconsulent zal hiertoe in een aantal klassen, bij een nagesprek over Vakantielezen, de ‘leeslijst’ van kinderen bekijken en de gegevens overnemen op een registratieformulier. 

Doelgroep(en)