Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Lezen van 0 - 18

Lezen of niet lezen mag voor volwassenen een keuze zijn, iets als wel of niet naar de film gaan. Maar het is onze overtuiging dat alle kinderen zo goed mogelijk aan het lezen moeten worden gebracht. Want lezen doet ertoe. Wij zetten ons in voor een beter leesklimaat. Volgens het concept van de doorgaande leeslijn moet er voor alle kinderen gedurende hun onderwijscarrière, hoe die er ook uit ziet, ononderbroken aandacht zijn voor lezen.